Skip to main content

Foder Effektivitet

Hvad er fodereffektivitet? 

Fodereffektivitet handler, om hvordan man kan støtte sine dyr, så de får mest muligt ud af deres foder.  Med foderomkostninger, der ofte udgør op mod 60% af produktionsomkostningerne, er det vigtigt at sikre, at enhver mundfuld foder fordøjes effektivt for at undgå spild.

Alltech bruger teknologier, som arbejder i synergi med dyrets eget fordøjelsessystem, så dyret kan fordøje endnu flere proteiner, aminosyrer og mineraler
 

Hvorfor skal man støtte dyrets fordøjelsessystem?

Ved at støtte dyrets fordøjelsessystem, hjælper man dyret med at:

  • Maksimere optagelsen af næringsstoffer
  • Opnå en konsistent ydelse
  • Reducere de samlede foderomkostninger

En optimal vomfunktion og fodereffektivitet 

En optimal vomfunktion muliggør en maksimal tørstofsoptagelse med en høj fodereffektivitet til følge. Desto længere vommen forbliver i sin mest effektive fordøjelseszone, desto større er potentialet i vommen til at kunne frigive næringsstofferne fra fodret. 
 

En stabil vom giver mindre spild

Alle malkekøer oplever udsving i vommens pH i løbet af dagen. Ved at udligne de pH-udsving, der forekommer i vommen ved fodring, kan en mælkeproducent øge mælkeydelsen uden at gå på kompromis med koens helbred og velvære. 
Yea-Sacc® fremmer stabiliteten i vommen og hjælper køerne med at undgå de store pH-udsving i vommen, som ellers kunne have en negativ effekt på fiberfordøjelsen og foderindtaget. 

Yea-Sacc®

Yea-Sacc er en levende gærkultur baseret på Saccharomyces cerevisiae stamme 1026. Denne gærstamme fremmer de bakterier, der er ansvarlige for både fiberfordøjelsen og fjernelse af syre i vommen. Det stabiliserer vommen, samt giver fordøjelsesbakterierne optimale forhold, så de bedre kan nedbryde den fiberrige kost.
Læs mere om Yea-Sacc
 

Langsomt frigivende nitrogen: Optigen®

Optigen giver en konstant forsyning af kvælstof til vommen, hvilket er essentielt hos drøvtyggere for optimal vækst og aktivitet af vombakterier. Med Optigen, er det muligt at lave vomvenlige foderrationer, der imødekommer vombakteriernes behov effektivt, hvilket betyder:

  • Mere mikrobielt protein
  • Bedre fiberfordøjelse
  • Mere effektiv kvælstofindtagelse til vommen

Læs mere om Optigen

 

Optimer foderudnyttelsen  

Alltechs produkt Synergen tilsættes foder for at øge tilgængeligheden af kulhydrater og protein og dermed indholdet af foderenheder. 
Læs mere om Synergen


Opnå mere mælk pr. kilo foder med en KEENAN

Uafhængige forsøg har konsekvent vist, at KEENAN-blandingen bevarer fiberstrukturen for at stimulere vommen, hvilket giver mulighed for større absorption af energi, maksimering af fodereffektiviteten, og i sidste ende maksimering af de samlede resultater i besætningen.
Læs mere om fordelene ved KEENAN vogne

Kender du din fodereffektivitet? 

For at kunne hjælpe eller optimere ens foder er det vigtigt, at man har styr på alle de faktorer, der har indflydelse på fodereffektiviteten. 
Da der ikke er to gårde, som er ens, er det nødvendigt, at man ser på egne tal og ikke naboens. Men hvordan gør man lige det? 
 

1. Rådgivning: 

Kvægrådgivning fra Alltech Danmark er en sammenhængende integration mellem en fuldfodervogn, digital optimering og foder, designet til at levere en optimal fodereffektivitet. 

  • Optimering af foderplaner
  • Alltech 37+ analyser – test for mykotoksiner
  • InTouch opsætning og optimering

Find en rådgiver

2. IFM: In Vitro Fermentation Model

Alltechs In Vitro Fermentation Model (IFM) er et dynamisk værktøj, der måler fordøjelsen af foder i vommen i realtid. Dette giver os mulighed for at få et omfattende overblik over foderfordøjelsen i modsætning til et snapshot fra et enkelt tidspunkt. Dette betyder, at man som landmand har muligheden for at se helt præcist, hvad effekten vil være af at fodre en ko med ens foder. 
Læs mere om Alltech IFM

3. InTouch

InTouch kombinerer det nyeste inden for foderadministrationssoftware, mixervognkontrolteknologi og dygtige fodringsspecialister til at arbejde proaktivt med mange typer landmænd, hvilket sikrer et præcist billede af fodringsnøjagtighed og dyrepræstation. Hver dag administrerer InTouch fodring af over 300.000 dyr på 2.000 gårde over hele kloden, hvilket er blandt verdens største databaser inden for fodereffektivitet.
Læs mere om InTouch
 


 

Loading...