Skip to main content

Alltech IFM

Hvad er Alltech IFM?
Alltech IFM er en in vitro fermentation model, der simulerer vommens fermentering og evaluerer fordøjeligheden af en ration. Alltech IFM er et ernæringsværktøj brugt af landmænd og foderproducenter til at undersøge enkelte ingredienser, sammensætte rationer og at påvise kvaliteten af TMR. 

Hvorfor bør man bruge Alltech IFM? 
For landmænd og foderproducenter kan brugen af Alltech IFM opspore de barrierer i rationen, der modvirker en optimal vomfunktion. Den gør det muligt at formulere rationer baseret på de næringsstoffer, der er tilgængelige, hvilket hjælper med at reducere energitab og foderspild.   

Hvordan virker det? 

Foderprøver, som fx koncentrater, frisk foder, ensilage eller TMR, inkuberes ved hjælp af vomvæske og et buffersystem, der efterligner den naturlige gæring inde i dyrets vom.  

 • Alltech IFM måler gasproduktionen, hvor der bliver holdt øje med alle gærede næringsstoffer (opløselige og uopløselige) Den totale gasproduktion er separeret i de hurtigt gærede kulhydrater (fx stivelse og sukker) og de langsomt gærede kulhydrater (fx fibre) ved brug af matematiske ligninger.  
 • Ved at kigge på nedbrydningshastighederne for de enkelte kulhydrater viser foderets næringsværdi.
 • Dette måles også: 
  • Udbytte af mikrobiel biomasse (dvs. kilde til metaboliserbart protein til dyret)
  • Flygtige fedtsyrer (dyrets kilde til energi) 
  • Den totale gasproduktion
  • In vitro tørstofs fordøjelse

Alltech IFM måler gasproduktionen i hele processen, hvilket betyder, at den mængde energi, der går tabt som metan og metanudledning pr. dyr, kan beregnes.

Godkendt af Carbon Trust: Alltech IFM er et effektivt værktøj til at forudsige landbrugs- og foderspecifikke metanudledninger.

 

Vil du høre mere, så kontakt os på: 75 85 75 93 
 

 

Loading...