Skip to main content

Malkekvæg

Produkter til Malkekvæg

Mycosorb A+®

Mycosorb A+ reducerer mykotoksinoptagelsen uden at binde vitaminer og mikromineraler, og mindsker dermed de skadelige virkninger af mykotoksiner i det enkelte dyr.

SEL-PLEX®

Sel-Plex er Alltechs organiske form af selengær, fremstillet til at efterligne naturens eget selen. Organisk selen absorberes, lagres og udnyttes bedre af dyret end uorganisk selen.

YEA-SACC®

YEA-SACC er en levende gærkultur baseret på Saccharomyces cerevisiae stamme 1026. Denne gærstamme er specifikt udvalgt på grund af dens positive indflydelse på dyrets ydeevne

Loading...