Skip to main content

2024 Alltech Agri-Food Outlook deler undersøgelsesdata om den globale foderproduktion

2024 Alltech Agri-Food Outlook

Data indsamlet fra den 13. årlige globale foderundersøgelse estimerer verdens foderproduktion forbliver stabil med et lille fald på 0,2 % til 1,29 milliarder tons
 

Lavere efterspørgsel skyldes til dels mere effektiv brug af foder; foder til fjerkræ viser størst vækst.

[LEXINGTON, Ky.] – Den globale dyrefoderproduktion forblev stabil i 2023 på 1,29 milliarder tons (BMT), et lille fald på 2,6 millioner tons (MMT) – eller 0,2 % – fra 2022's estimater ifølge 2024 Agri- Food Outlook , udgivet i dag af Alltech. Den årlige undersøgelse, som nu er på sit 13. år, omfatter data fra 142 lande og mere end 27.000 foderfabrikker. 

Den overordnede lavere efterspørgsel efter foder skyldtes til dels den mere effektive anvendelse af foder, der blev muliggjort af intensive produktionssystemer, der fokuserer på at bruge dyreernæring, bedriftsledelse og andre teknologier til at sænke foderoptagelsen og samtidig producere den samme mængde protein, eller mere. En opbremsning i den samlede produktion af animalsk protein, som reaktion på de stramme marginer, som mange foder- og animalske proteinvirksomheder oplevede, bidrog også til lavere foderefterspørgsel. Ændrede forbrugsmønstre forårsaget af inflation og kosttendenser, højere produktionsomkostninger og geopolitiske spændinger påvirkede også foderproduktionen i 2023.

Top 10 lande

De 10 bedste foderproducerende lande er Kina ( 262,71 MMT, +0,76%), USA ( 238,09 MMT,  1,13%), Brasilien ( 83,32 MMT, +1,84%), Indien ( 52,83 MMT, +13,43%), Mexico ( 40,42 MMT, +0,02%), Rusland ( 35,46 MMT, +3,83%), Spanien (27,53 MMT, - 11,88 %), Vietnam ( 24,15 MMT, -9,63 %), Japan ( 23,94 MMT, -1,15 %) og Türkiye ( 23,37 MMT, -11,48 %). Tilsammen producerede de 10 bedste lande 63,1 % af verdens foderproduktion (samme som i 2022), og næsten halvdelen af verdens globale foderproduktion er koncentreret i fire lande: Kina, USA, Brasilien og Indien.

Bemærkelsesværdige arter resultater og udsigter:

Fjerkræ oplevede en stigning i foderproduktionen til slagtekyllinger (385,04 MMT, +13,10 MMT, +3,5%) og forblev stabil med en lille stigning for æglæggere (170,88 MMT, +0,01 MMT, 0%).  

 • Foder til slagtekyllinger udgør nu 29,9 % af den samlede fodertonnage i verden takket være en stigning på 3,5 % i den samlede tonnage i 2023. Selvom denne vækst ikke var ensartet på tværs af alle regioner, er fjerkræsektoren klar til at holde sig stærk i 2024 takket være en kombination af regionale succeser og global markedsdynamik. Nogle af de største faktorer, der vil bidrage til slagtekyllingesektorens modstandsdygtighed, omfatter reducerede omkostninger til input, såsom foder og energi, og stigninger i marginer og rentabilitet.
   
 • For æglæggere er der en brancheindsats for at optimere fodereffektiviteten og holde trit med skiftende kosttrends og ny købekraft. Nogle markeder over hele kloden var betydeligt påvirket af makroøkonomiske udfordringer og sygdomsudbrud, som kan forstyrre produktionscyklusser. Alligevel er de generelle udsigter for æggeindustrien fortsat positive takket være dens modstandsdygtighed over for vanskelige omstændigheder, hvor andre proteinsektorer ofte har svært ved at tilpasse sig.
   
 • Fjerkræsektoren er klar til fortsat styrke, drevet af en blanding af regionale succeser og global markedsdynamik. Slagtekyllingsprognosen forbliver optimistisk takket være lavere inputomkostninger, øgede industrielle marginer og skiftende forbrugeradfærd. 

Den globale svinefoderproduktionssektor stod over for mange udfordringer i 2023, hvilket førte til et samlet fald i svinefoderproduktionen på 1,23 % (320,80 MMT, -4,01 MMT). 

 • Latinamerika skilte sig ud som den eneste region, der opnåede en stigning i svinefoderproduktionen i 2023, mens Europa, Asien-Stillehavsområdet og Nordamerika - som traditionelt har været de bedste svinefoderproducerende regioner i verden - alle stod over for udfordringer. Afrikansk svinepest (ASF) fortsætter med at skabe kaos på svineproduktionen i Kina og Sydøstasien, hvor genbefolkningsindsatsen langsomt skrider frem. 
 • Tendenserne fremhæver det komplekse forhold mellem økonomiske faktorer, udbudsdynamik og sygdomshåndtering i den globale svinefoderindustri. At tackle disse udfordringer vil være afgørende for at opretholde dyreavl og sikre fødevaresikkerhed.

Malkekøer fodertonnagen faldt med 2,3 % (126,23 MMT, -2,28 %), primært på grund af de høje foderomkostninger kombineret med lave mælkepriser, hvilket fik landmændene til at foretage strategiske justeringer, der omfattede at reducere deres kotal og/eller stole mere på ikke -kommercielle foderkilder.

 • I Europa vil mælkeproducenter fortsat kæmpe med strengere miljøpolitikker i de kommende år, og de bliver nødt til at finde nye måder at fortsætte væksten på. 
 • Asia-Pacific formåede at modvirke den nedadgående tendens og fremstod som den eneste region, der øgede sin fodertonnage til malkekøer i 2023. Denne vækst blev drevet af en fortsat stigning i forbruget af mælkeprodukter der, samt en udvidelse af foderproduktionen i kooperativer.  
 • Dette skift afspejler den delikate balance mellem økonomiske faktorer og behovet for at opretholde mælkeproduktionen. Lavere foderomkostninger og højere mælkepriser ville hjælpe med at rette skibet op.

Kødkvæg fodertonnagen faldt med 4,36 % (117,49 MMT, -5,35 MMT) globalt - den mest udtalte nedadgående ændring blandt alle artssektorer sidste år. Ændringer i kvægets cyklusser i USA og strengere bæredygtighedspolitikker i Europa havde store konsekvenser, hvor Asien-Stillehavssektoren for oksekød især oversteg Europas i 2023.

 • Det betydelige fald i Nordamerika var blandt andet resultatet af vedvarende tørke og høje produktionsomkostninger. 
 • Mens de europæiske og nordamerikanske oksekødsindustrier forventes at fortsætte med at falde i 2024, forventes vækst i Kina, Brasilien og Australien - hvilket fremhæver den komplekse dynamik og landskab i oksekødsproduktionen rundt om i verden.

 Akvakultur oplevede et fald på 4,4 % (52,09 MMT, -2,42 MMT). 

 • Dette fald var til dels drevet af et betydeligt fald i Kinas udbud af fiskefoder på grund af lavere fiskepriser, hvilket havde en vidtrækkende effekt. 
 • Latinamerika voksede med 0,27 MMT (3,87%). På trods af ugunstige vejrforhold i denne region er efterspørgslen efter vandprodukter stadig stærk i Latinamerika, hvilket hjalp producenterne der med at forblive robuste.

Den globale produktion af foder til kæledyr fortsætter med at vokse, omend i et langsommere tempo på 0,74 % (34,96 MMT, +0,26 MMT) i 2023. Efterspørgslen efter kæledyrsprodukter og -tjenester af høj kvalitet er fortsat høj fra kæledyrsejere, som kun ønsker det bedste for deres dyrekammerater. 

 • De latinamerikanske og nordamerikanske markeder var de primære drivkræfter for denne vækst, hvor dyrefodersektoren i Nordamerika overgik Europas i år. 
 • Europa var det eneste marked, der oplevede et fald i produktionen af foder til kæledyr i 2023. Forstyrrelser i forsyningskæden og inflationspres var de vigtigste faktorer, der bidrog til dette fald.

Hestefoder oplevede et fald på 3,9 % (7,98 MMT, -0,32 MMT) i 2023. 

 • De største udfordringer i hestesektoren omfatter høje arbejds- og materialepriser. 
 • De vigtigste teknologier, der påvirker sektoren, er biosikkerhed, mikrochipning, genetik og ernæringsmæssige løsninger.
 • Respondenter fra undersøgelsen sagde, at de største muligheder for ernæringsmæssige løsninger er tarmsundhedsstyring og fodereffektivitet. 
 • Hestefoder forventes at falde både i pris og i volumen i løbet af det kommende år.

Bemærkelsesværdige regionale resultater:

Nordamerika oplevede et fald på 2,8 MMT (259,26 MMT, -1,1%), hvor tonnaget af oksekødsfoder faldt betydeligt. Svine- og mælkesektoren faldt også lidt, men slagtekylling-, æglæggere- og kæledyrssektoren udgjorde mere end forskellen. Fodertonnage i slagtekyllingesektoren steg næsten 2,9 %.

Latinamerika oplevede vækst i 2023 med 2,46 MMT (200,67 MMT, +1,24%). På trods af høje produktionsomkostninger, geopolitiske spændinger og ændret forbrugeradfærd på grund af økonomiske årsager, fortsætter regionen med at føre global vækst, primært på grund af dets eksportdrevne akvakultur-, fjerkræ- og svinekødsmarkeder.

Europa fortsatte sin nedadgående tendens inden for foderproduktion med et fald på 10,07 MMT (253,19 MMT, -3,82%) på grund af problemer, der omfattede invasionen i Ukraine og spredningen af dyresygdomme såsom afrikansk svinepest (ASF) og fugleinfluenza (AI). 

Asien-Paciffic førte foderproduktionsvækst i 2023 med en stigning på 6,54 MMT (475,33 MMT, +1,4%). Væksten i foderproduktionen i regionens drøvtyggersektorer opvejede et tilbageslag i akvasektoren. Regionen er hjemsted for flere af de 10 bedste foderproducerende lande, herunder Kina, Indien, Vietnam og Japan. 

Afrika oplevede fortsat, men langsommere vækst med en stigning på 1,95%, næsten 1 MMT til i alt 51,42 MMT. 

Mellemøsten oplevede et lille fald på 0,12 MMT (35,93 MMT, -0,32%). 

Oceanien havde den tredjehøjeste vækst, 3,71% eller 0,39 MMT til i alt 10,78 MMT. 
 

Alltech arbejder sammen med foderfabrikker og industri- og offentlige enheder rundt om i verden for at indsamle data og indsigt for at give en vurdering af foderproduktionen hvert år. Foderblandingsproduktion og priser blev indsamlet af Alltechs globale salgsteam og i samarbejde med lokale foderforeninger i første kvartal af 2024. Disse tal er skøn og er beregnet til at tjene som en informationsressource for industriens interessenter.

Besøg alltech.com/agri-food-outlook for at få adgang til flere data og indsigt fra 2024 Alltech Agri-Food Outlook, inklusive et interaktivt globalt kort.
 

Loading...