Skip to main content

Tak, fordi du besøger vores hjemmeside. Vi respekterer dit privatliv og forpligter os til at beskytte de personlige data, du deler med os på denne hjemmeside. Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi tager os af dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside (uanset hvor du besøger den fra), og giver dig vigtige oplysninger om dine privatlivsrettigheder.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi beskytter og bruger de personlige data, vi indsamler på denne hjemmeside. Oplysninger indeholdt i denne politik har til formål at forklare, hvorfor vi indsamler dine personlige data, hvordan vi får adgang til dem og bruger dem, og hvordan vi opbevarer dem på en sikker måde. Læs venligst denne privatlivspolitik, før du bruger hjemmesiden eller sender personlige data til den.

 

Hvem er Alltech, og hvorfor har Alltech lagt en privatlivspolitik ud her?

Med sin grundlæggelse i 1980 af den irske iværksætter og forsker Dr. Pearse Lyons, forsker og leverer Alltech løsninger inden for bæredygtig ernæring til planter, dyr og mennesker. Med ekspertise i gærfermentering, solid state fermentering og videnskab indenfor nutrigenomics er Alltech en førende producent og forarbejder af gær-tilsætning, organiske mikromineraler, foderingredienser, premix og foder.  Alltech Inc har sit globale hovedkvarter på 3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, Kentucky 40356, USA, og sit europæiske hovedkvarter i All-Technology (Ireland) Limited Alltech Bioscience Centre, Summerhill Road, Sarney, Dunboyne Co. Meath, Irland. Alltech indsamler og lagrer de personlige data, du deler på denne hjemmeside. Alltech må dele dine personlige data internt med andre medlemmer af Alltech-gruppen og med sine serviceleverandører, som assisterer Alltech med at levere specifikke services til dig.

Alltech Inc (“Selskabet”) består af forskellige juridiske enheder, som alle er en del af en bredere gruppe af selskaber (“Alltech-gruppen”), som man kan finde flere oplysninger om her. Denne privatlivspolitik er skrevet på vegne af Alltech-gruppen.  Når vi skriver "Alltech ", "vi", "os" eller "vores" i denne privatlivspolitik, mener vi det relevante selskab i Alltech-gruppen, der er ansvarligt for behandlingen af dine data. Denne privatlivspolitik gælder for alle Alltech’s hjemmesider og selskaber, der linker til eller refererer til denne privatlivspolitik.

 

Er det muligt at få yderligere oplysninger om privatlivspolitikker for andre Alltech-hjemmesider?

Hvis du ønsker at se yderligere oplysninger om vores privatlivspolitikker i relation til andre Alltech-hjemmesider eller tilknyttede privatlivserklæringer, kan du klikke på de respektive hjemmesider til privatlivspolitikkerne for disse meddelelser eller tilknyttede erklæringer.

 

Skal Alltech indsamle personlige data ved lov?

Vi beder om dit samtykke, før vi indsamler dine personlige data til specifikke formål.  Generelt indsamler vi kun data med henblik på hjemmesideanalyser. Vi bruger ikke IP-adresser til at identificere individuelle brugere. Når vi skal indsamle personlige data som følge af love eller regler med henblik på at udføre en særlig service eller levere et specifikt produkt til dig, har vi brug for dit samtykke, før vi kan udføre den pågældende service eller levere det produkt til dig, som du har indgået kontrakt med os om at modtage. Når vi indgår en kontrakt med dig, kan du forvente, at vores kontrakt med dig vil indeholde oplysninger om, hvordan vi beskytter dit privatliv.

 

Følger Alltech privatlivs- og databeskyttelseslove som GDPR?

Alltech bestræber sig på efter bedste evne at behandle data i overensstemmelse med lovgivningen i de lande, vi arbejder i, herunder Den Europæiske Unions generelle forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation - GDPR). Vi arbejder for passende foranstaltninger for at beskytte de personlige data, du giver til Alltech. Personlige data omfatter enhver oplysning i relation til en identificeret eller identificerbar fysisk person eller registreret person.

 

Hvad sker der, hvis Alltech ændrer måden, hvorpå de beskytter mine personlige data?

Hvis vi foretager ændringer i vores praksis med henblik på at forbedre den måde, vi beskytter dine personlige data, vil vi opdatere denne politik og lægge opdateringen ud på denne hjemmeside.  I nogle situationer kan vi også sende en e-mail til dig med den opdaterede politik. Du bedes læse vores privatlivspolitik igennem, når du besøger Alltechs hjemmeside, for at være sikker på, at du forstår, hvordan de personlige data, som du videregiver til os, bliver brugt.

 

Hvilke rettigheder for registrerede gælder for brugere af Alltech hjemmesider?

Brugere af Alltechs hjemmesider har ret til at: få adgang til deres data, til at få Alltech til at korrigere deres data, ret til dataportabilitet, og ret til at få Alltech til når som helst at slette deres data. Brugerne har også ret til og mulighed for når som helst at administrere deres Alltech-abonnementer.

Brugere af Alltechs hjemmesider har ret til:

At anmode om adgang til de personlige data (almindeligt kendt som en "adgangsanmodning fra en registreret person"), som Alltech har om dig.

At anmode om korrektion af personlige data, som vi opbevarer om dig. Med denne ret kan du anmode Alltech om at korrigere ufuldstændige eller ukorrekte data, Alltech har om dig.

At anmode om sletning af de personlige data, som vi opbevarer om dig. Med denne ret kan du bede os om at slette eller fjerne personlige data, hvor der ikke er nogen god grund til, at vi fortsat skal behandle dem. Bemærk dog, at vi måske ikke altid kan efterkomme din anmodning om sletning af særlige juridiske grunde, hvilket vi vil fortælle dig om, hvis det er relevant, på tidspunktet for din anmodning.

At gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data, hvor vi er afhængige af en legitim interesse (eller en legitim interesse hos en tredjepart), og der er noget ved netop din situation, der giver dig anledning til at modsætte dig behandling på denne baggrund, som du føler påvirker dine fundamentale rettigheder og friheder.

At anmode om overførsel af dine personlige data til en tredjepart.

At tilbagekalde samtykket til enhver tid, hvor vi er afhængige af samtykke til behandling af dine personlige data. Dette vil dog ikke påvirke lovligheden af en udført behandling, før du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er vi muligvis ikke i stand til at levere visse varer eller services til dig. Vi vil give dig besked, hvis dette er tilfældet på det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

 

Hvordan indsamler vi dine data?

Vi benytter forskellige metoder til at indsamle data fra dig og om dig, herunder:

Direkte interaktion. Du kan give os din [Identitet og Kontakt] ved at udfylde formularer eller korrespondere med os via post, telefon, e-mail eller på anden måde. Dette inkluderer personlige data, du opgiver, når du:

 • indgiver en forespørgsel på vores produkter eller services

 • opretter en konto på vores hjemmeside

 • abonnerer på vores service eller publikationer

 • anmoder om markedsføringsmateriale, der skal sendes til dig

 • deltager i en konkurrence, reklame eller undersøgelse; eller

 • giver os feedback eller kontakter os.

Automatiserede teknologier eller interaktioner. Når du interagerer med vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dit udstyr, browserhandlinger og -mønstre. Vi indsamler disse personlige data ved hjælp af cookies, hvilket er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik.

 

Til hvilke formål indsamler vi dine data?

De personlige data, du deler med os, giver os mulighed for at besvare dine forespørgsler og/eller at sende e-mails med markedsføringsmateriale og elektroniske nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig. Det giver os også den information, vi skal bruge for at kontakte dig i henhold til det samtykke, som du giver til os, når dine personlige data indsamles. Vi bruger ikke dine personlige data til automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Alltech vil kun bruge dine personlige data til formål, der er forenelige med og relateret til den oprindelige grund til, at vi indsamlede dine personlige data. Hvis du ønsker en forklaring på, hvordan behandlingen, vi udfører, er relateret til det oprindelige formål, som dine personlige data er indsamlet til, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis vi skal bruge dine personlige data til et ikke-relateret formål, giver vi dig besked og enten søger om dit supplerende samtykke eller forklarer dig, hvorfor vi er lovmæssigt forpligtet til at bruge dine personlige data i den specifikke situation.

Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personlige data uden din viden eller samtykke i overensstemmelse med ovenstående regler, hvor dette er påkrævet eller tilladt ved lov.

Eksempler på personlige data, som vi indsamler, er grupperet i henhold til følgende:

 • Identitetsdata omfatter [fornavn, pigenavn, efternavn, brugernavn eller lignende identifikation og titel]

 • Kontaktdata omfatter [faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse og telefonnumre]

 • Transaktionsdata omfatter [detaljer om betalinger til og fra dig og andre oplysninger om produkter og tjenester, du har købt hos os]

 • Tekniske Data omfatter [internetprotokol (IP)-adresse, dine login-data, browsertype og -version, tidszoneindstilling og placering, browser-plug-in-typer og versioner, operativsystem og platform samt anden teknologi på de enheder, du bruger til at få adgang til denne hjemmeside]

 • Profildata omfatter [dit brugernavn og adgangskode, indkøb eller bestillinger foretaget af dig, dine interesser, præferencer, feedback og undersøgelsessvar]

 • Brugsdata omfatter [information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, produkter og services]

 • Markedsførings- og kommunikationsdata omfatter [dine præferencer vedrørende modtagelse af markedsføring fra os og vores tredjeparter samt dine kommunikationspræferencer].

Vi indsamler ingen særlige kategorier af personlige data om dig (dette omfatter oplysninger om din race eller etniske oprindelse, religiøse eller filosofiske overbevisning, køn, seksuel orientering, politisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om dit helbred eller genetiske og biometriske data). Vi indsamler ikke oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

 

Kan denne hjemmeside tilgås uden deling af persondata?

Du kan få adgang til mange af siderne på vores hjemmeside uden at give os dine personlige data. Når du har mulighed for at afgive personlige data via hjemmesiden, som f.eks. din e-mail-eller postadresse, ved at indsende dine personlige oplysninger, giver du dit samtykke til vores brug af de data, som vi har beskrevet i denne privatlivspolitik og i de privatlivserklæringer, der vises på formularerne, som du indsender dine personlige data på. 

 

På hvilken lokation behandler Alltech persondata?

Alltech er dataansvarlig for de personlige data, vi indsamler. Alltech anvender i nogle tilfælde en udbyder af databehandlingsservices (databehandler) til at behandle dine personlige data. Når Alltech anvender en databehandlingsservice, er databehandleren kontraktligt forpligtet til at have truffet passende foranstaltninger for at beskytte personlige data. Databehandleren behandler kun dataene indenfor omfanget af Alltech's anvisninger og i overensstemmelse med lovene i EU. Det er muligt, at dine personlige data kan opbevares uden for EU, nemlig i USA. Databehandlerne, der arbejder sammen med Alltech, er kontraktligt forpligtet til at beskytte personlige data i overensstemmelse med lovene i EU uanset deres placering.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Alltech opbevarer de personlige data, du sender ind, for at kunne besvare dine forespørgsler og/eller for at kunne levere e-mails med markedsføringsmateriale og elektroniske nyhedsbreve, du har tilmeldt dig. Hvis du ønsker, at vi afslutter dine abonnementer, vil Alltech opbevare de personlige data, som du har indsendt, i et år med henblik på udarbejdelse af statistikker og til behandling af dine kommentarer og spørgsmål. Vi vil gøre brug af denne procedure for opbevaring, medmindre du giver os besked om, at du ikke ønsker, at Alltech skal beholde oplysningerne i dette tidsrum. Alltech sletter dine oplysninger på din anmodning. Alltech kan også blive afkrævet at dele personlige data med juridiske myndigheder, men vil kun gøre dette, hvis det er pålagt ved lov.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke længere ønsker at modtage markedsføring fra Alltech?

Du kan til enhver tid bede os om at stoppe med at sende dig markedsføring ved at følge linkene for fravalg i den fremsendte markedsføring eller ved at kontakte os på privacy@Alltech.com.

Når du fravælger at modtage markedsføringsmeddelelser, vil vi respektere din anmodning ved ikke længere at sende dig markedsføringsmeddelelser. Vi vil fortsat bruge dine personlige data, hvis vi har dem som følge af et produkt-/servicekøb, registrering af garanti, produkt-/serviceoplevelser eller andre transaktioner. Vi opbevarer dine personlige oplysninger i situationer som ovenfor beskrevet, så vi fortsat kan levere services til dig i relation til disse transaktioner.

 

Hvordan kan jeg kontakte Alltechs Datasikkerhedsteam for at stille spørgsmål eller anmode om oplysninger vedrørende mine rettigheder som registreret?

Du kan kontakte Alltech, hvis du skal have adgang til dine personlige data, eller hvis du ønsker dine oplysninger korrigeret eller slettet.  Du kan også indgive en klage til Alltechs Datasikkerhedsteam eller komme med andre datarelaterede forespørgsler. Kontakt dem på privacy@alltech.com.

 

Meddelelse om Cookie-politik (separat) vises på hjemmesiden, når brugeren kommer ind på hjemmesiden

Hvordan skal jeg forstå og anvende cookies på denne hjemmeside?

En cookie er en lille fil med bogstaver og tal gemt (med dit samtykke) på din browser eller harddisken på din computer.  Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. Cookies giver os mulighed for at identificere dig (eller mere præcist; din computer), når du besøger vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, vil vores server automatisk registrere visse oplysninger om dit besøg, såsom din IP-adresse, browsertype og -version, tidszone, komplet hjemmesidenavigation ved hjælp af URL (Uniform Resource Locators) til, igennem og fra vores hjemmeside; sidens svartider, downloadfejl, længden af besøg på visse sider, oplysninger vedrørende sideinteraktion (f.eks. rulning, klik og kørsel med mus) samt tidspunktet for og varigheden af dit besøg.

Cookies og sporingsteknologi er nyttige til at indsamle oplysninger såsom browsertype og operativsystem, sporing af antallet af besøgende på hjemmesiden og til at forstå, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Cookies kan også være en hjælp til at tilpasse hjemmesiden til de besøgende. Personlige data kan ikke indsamles via cookies og anden sporingsteknologi; men hvis du tidligere har indgivet personfølsomme oplysninger, kan der være cookies tilknyttet til sådanne oplysninger.

Yderligere oplysninger om cookies kan findes her.

Loading...