Skip to main content

Proteiner

Alltech® Protein Management program er løsninger som, tilpasset din besætning, hjælper dyret med at udnytte foderet bedre og mere effektivt.

Alltechs proteinløsninger tilføjet til dit foder vil:

  • forsyne vommen med et konstant og stabilt kvælstofniveau
  • forbedre produktionen af mikrobielt protein og fiberfordøjelsen
  • optimere mælkeproduktionen
  • reducere ureatallet i mælken
  • mindske antallet af tomdage
  • reducere kvælstofudledningen
  • optimere vomeffektiviteten, og dermed give dig mere med færre ressourcer

 

Loading...