Skip to main content

Fodereffektivitet

Hvad er fodereffektivitet? 


Fodereffektivitet handler om, hvordan man kan hjælpe sine dyr med at få mest muligt ud af deres foder. Med foderomkostninger, der ofte udgør op mod 60% af produktionsomkostningerne, er det vigtigt at sikre, at hver mundfuld foder fordøjes effektivt, og dermed undgår man også spild.

Alltech bruger teknologier, som arbejder i synergi med dyrets eget fordøjelsessystem, så dyret kan fordøje endnu flere proteiner, aminosyrer og mineraler
 

Hvorfor skal man understøtte dyrets fordøjelsessystem?

Ved at understøtte dyrets fordøjelsessystem, hjælper man dyret med at:

  • Maksimere optagelsen af næringsstoffer
  • Opnå en konsistent ydelse

En optimal vomfunktion og fodereffektivitet 

En optimal vomfunktion muliggør en maksimal tørstofsoptagelse med en høj fodereffektivitet til følge. Desto længere vommen forbliver i sin mest effektive fordøjelseszone, desto større er potentialet i vommen til at kunne frigive næringsstofferne fra foderet. 
 

En stabil vom giver mindre spild

Alle malkekøer oplever udsving i vommens pH i løbet af dagen. Ved at udligne de pH-udsving, der forekommer i vommen ved fodring, kan en mælkeproducent øge mælkeydelsen uden at gå på kompromis med koens helbred og velvære. 
Yea-Sacc® fremmer stabiliteten i vommen og hjælper køerne med at undgå de store pH-udsving i vommen, som ellers kunne have en negativ effekt på fiberfordøjelsen og foderindtaget. 

Yea-Sacc®

Yea-Sacc er en levende gærkultur baseret på Saccharomyces cerevisiae stamme 1026. Denne gærstamme fremmer de bakterier, der er ansvarlige for både fiberfordøjelsen og fjernelse af syre i vommen. Det stabiliserer vommen, samt giver fordøjelsesbakterierne optimale forhold, så de bedre kan nedbryde den fiberrige kost.
Læs mere om Yea-Sacc
 

Langsomt frigivende nitrogen: Optigen®

Optigen giver en konstant forsyning af kvælstof til vommen, hvilket er essentielt hos drøvtyggere for optimal vækst og aktivitet af vombakterier. Med Optigen er det muligt at lave vomvenlige foderrationer, der imødekommer vombakteriernes behov effektivt, hvilket betyder:

  • Mere mikrobielt protein
  • Bedre fiberfordøjelse
  • Mere effektiv kvælstofindtagelse til vommen

Læs mere om Optigen

 

Kender du din fodereffektivitet? 

For at kunne hjælpe eller optimere ens foder er det vigtigt, at man har styr på alle de faktorer, der har indflydelse på fodereffektiviteten. 
Da der ikke er to gårde, som er ens, er det nødvendigt, at man ser på egne tal og ikke naboens.
 


 

Loading...