Skip to main content

Landbrugets udfordringer forvandles til globale muligheder

Mark Lyons ONE Budapest 2023

Alltech ONE World Tour starter i Budapest med fokus på robusthed og bæredygtighed.

At brødføde verden og bevare planeten er et kæmpe ansvar - og en mulighed - for landbruget.

Landbrugets bestræbelser på at skabe et sundt og bæredygtigt fødevaresystem udfordres af geopolitiske spændinger, økonomisk usikkerhed, skiftende forbrugertrends og selvfølgelig klimaforandringer. Men disse udfordringer udgør også en global mulighed for landbruget til at udnytte sin historie inden for innovation og videnskab til at finde samarbejdsløsninger, der vil holde industrien på forkant med forandringerne.

Dette spændende potentiale for at forme fremtiden blev udforsket, da hundredvis af europæiske landbrugs- og fødevareledere var med til at starte den første Alltech ONE World Tour nogensinde i Budapest, Ungarn. Arrangementet gav mulighed for at tale med førende eksperter om globale, regionale og lokale markedstendenser inden for landbrug, forretning, sundhed og ernæring.

Alltech ONE Budapest understregede de centraleuropæiske landbrugsproducenters afgørende rolle i håndteringen af klima- og fødevareforsyningsudfordringer i hele verden og fremhævede vigtigheden af samarbejde og innovation i jagten på bæredygtige løsninger.

Geopolitiske konflikter i regionen har forårsaget afbrydelser i forsyningskæden og stigende energi- og fødevareomkostninger. Midt i disse usikkerheder er regionens rigelige jord og stærke landbrugsarv gnister af håb, der kan antænde og transformere landbrugsfødevaresamfundet, sagde Dr. Mark Lyons, præsident og CEO for Alltech, i sin åbningstale.

"Det er ikke bare en tid med fare, men også med potentiale. Centraleuropa kommer til at spille en overordentlig stor rolle i den fremtidige håndtering af denne udfordring - at sikre, at vi kan levere nok mad til vores voksende befolkninger." -Dr. Mark Lyons, Alltechs præsident og CEO

På grund af sine landbrugsmæssige forbindelser har Centraleuropa potentialet til at udstikke sin egen kurs mod et bæredygtigt og rentabelt landbrugssystem. Der er også en stor kapacitet for landbrugsintegration samt eksportmuligheder, der ikke findes i mange andre geografiske områder.

Regionens landbrugsfødevareindustri kan også udnytte det lovgivningsmæssige pres til at udvikle innovative løsninger til CO2-kreditering og andre bæredygtighedstiltag, sagde Lyons.

"Disse muligheder er spændende, og det er en af grundene til, at vi ønskede at starte vores Alltech ONE World Tour her," fortsatte han.

Den årlige Alltech ONE-konference har været afholdt i Lexington, Ky, hvor Alltech har sit globale hovedkvarter, i næsten 40 år. Men i 2023 bringer Alltech konferencens ideer og inspiration ud til sine kunder og partnere i hele verden.

En holistisk tilgang

Alltech mener, at landbruget har det største potentiale til at forme vores planets fremtid på en positiv måde. I 2019 annoncerede virksomheden sit formål med Working Together for a Planet of Plenty™ og sin vision om at skabe en verden med overflod, hvor mennesker, dyr og planter kan blomstre.

Alltechs Planet of Plenty-formål har givet næring til virksomhedens vækst, siger Lyons. Siden begyndelsen af 2023 har virksomheden annonceret tre nye opkøb, der er strategisk fokuseret på at udvikle og forbedre mikrobiologiske evner, styrke Alltechs løfter om bæredygtighed og videreudvikle akvakulturindustrien.

I løbet af det seneste årti har Alltech opkøbt 25 virksomheder. Denne opkøbsstrategi har forvandlet Alltechs forretning og gjort det muligt for dem at komme i kontakt med deres kunder på flere og dybere niveauer, siger Lyons. Alltech producerer specialingredienser, premix-tilskud, foder og biologiske stoffer og tilbyder en platform af tjenester, der omfatter support på gården, afbødning af mykotoksiner, ingredienscertificeringer, miljøanalyser, analyser af foderrationer, konsultationer og meget mere.

Alltech er den eneste globale partner med ekspertise helt fra bunden. Fra jord til afgrøder og fra dyreernæring til analyser og tjenester deler virksomheden et holistisk syn på hele økosystemer. Opkøbet af Ideagro, som er førende inden for forskning og udvikling af landbrugsfødevarer, tilføjede 20 mikrobiologer til teamet og udvidede forståelsen af jordens sundhed og mikrobiomets indvirkning på jord og dyr.

"Vi udnytter de muligheder, Alltech har, da vi betjener 120 forskellige lande, og vi fordobler, hvordan vi kan forbinde det, vi gør i jorden, med afgrøden og dyret og bruge analyser til at bringe tingene i fuld cyklus," siger Lyons. "Det er fremtiden for landbruget. Det er et holistisk syn på de udfordringer, vi står over for."

Denne holistiske tilgang er afgørende for at skabe bæredygtige løsninger, fortsatte han.
"Det er et sammenhængende system, og når vi tænker på udledning af drivhusgasser, må vi også tænke på kulstofopsamling, som er en fantastisk mulighed for vores industri til at spille en stor rolle i at reducere klimaforandringerne. Og det er denne type videnskab, der vil være nøglen til at overvinde denne udfordring," sagde Lyons.
 

Ernæring spiller også en afgørende rolle for bæredygtighed. Fødevarer er den stærkeste løftestang til at optimere menneskers sundhed og miljømæssig bæredygtighed på jorden, sagde EAT-Lancet-kommissionen i 2019. Hvis landbrugsindustrien fokuserede på strategier for foder- og væksteffektivitet og kulstofbinding på græsningsarealer, kunne den faktisk reducere drivhusgasserne med over 50 %.

"Vi kan vende de negative virkninger af landbruget og skabe planet-positive fordele for mennesker, dyr, afgrøder og jord, luft og vand," sagde Lyons.

Alltech har altid været forpligtet til at søge sikkerhed og velvære for dyret, forbrugeren og miljøet - som skitseret i virksomhedens ACE-princip, forløberen for Planet of Plenty-formålet. I vores stræben efter at genoprette miljøet må vi ikke miste vigtigheden af at beskytte menneskers og dyrs ernæring af syne, forklarer Lyons.

Selvom bæredygtighedsudfordringerne kan variere lidt fra region til region, er målet om at forbedre planternes og dyrenes ydeevne og samtidig reducere miljøpåvirkningen et centralt tema.

Alltech har været banebrydende inden for mange teknologier, der forbedrer ydeevne, produktivitet og rentabilitet og fremmer bæredygtighed. Det nylige opkøb af aktiemajoriteten i Agolin giver for eksempel spændende bæredygtighedsfordele for producenterne samt forbedringer i mælkeproduktion og fodereffektivitet. Teknologier, der øger ydeevnen og bæredygtigheden, vil få størst succes i branchen, siger Lyons.

Videnskaben bag bæredygtighed

Alltechs forskere skaber banebrydende løsninger, der udnytter videnskabens kraft til at nære mennesker og planeten. Fra at reducere brugen af antibiotika og antimikrobiel resistens til at sænke udledningen af drivhusgasser og forbedre jordens sundhed søger forskerne svar på nogle af de største spørgsmål, som landbrugsindustrien og verden står over for.

Alltech gør fremskridt i den globale kamp mod antimikrobiel resistens (AMR), en af de største og mest presserende trusler mod global sundhed, fødevaresikkerhed og socioøkonomisk udvikling i dag. Alltechs forskere har været i stand til at skabe mikrober, der er mere følsomme over for antibiotika - en spændende udvikling i forsøget på at vende antimikrobiel resistens og dens virkninger.

"Det kan hjælpe med at reducere resistens, men også forbedre fødevaresikkerheden," siger Lyons.

Alltech-forskere skaber også løsninger til at afhjælpe vand- og jordforurening forårsaget af udskillelse af næringsstoffer.

"Vi ønsker at tænke på dette som ét system," forklarer Lyons. "Vi ønsker at tænke på, hvordan fremtidens landbrug i sidste ende ikke kun vil være produktion af kød, mælk og æg. Det vil også være energiproduktion. Det vil også være kulstofopsamling. Og det er allerede ved at ske her i Centraleuropa."

Alltech har også fået en ny forståelse af kulstofkredsløbet for græssende kvæg, takket være virksomhedens forskning på Buck Island Ranch i Florida. Det arbejde, der udføres der, har vist, at vi i modsætning til den populære fortælling kan man opfange mere kulstof med køer, der græsser af, end vi kan uden dem.

"Vores dyr vil hjælpe os med at overvinde bæredygtighedsudfordringen. Vi kan indfange det kulstof, vi ønsker," siger Lyons. "Det vil give os mulighed for at producere mere effektivt, forbedre rentabiliteten og hjælpe os med at løse bæredygtighedsudfordringen, så vi kan leve op til vores løfte og forpligtelse over for vores Planet of Plenty-formål."

Det næste stop på Alltech ONE World Tour er i Irland. Alltech ONE Dublin, der finder sted den 19.-20. juni på Croke Park Stadium, vil fokusere på det der påvirker det globale landbrug: klima, konflikt, forbruger og omkostninger. Yderligere stop er planlagt i Calgary, Canada, samt i USA, Asien, Sydamerika og Mellemøsten. Få mere at vide på one.alltech.com.

Loading...