Skip to main content

Organiske Mineraler

Organiske mineraler fra Alltech kan erstatte uorganiske mineraler i dyrets foder. Dette kaldes Total Replacement Technology (TRT), og er en inkludering af organiske mikromineraler, der bidrager til at optimere ydelsen hos dyr.

Alltechs Mineral Management program bruger TRT for at sikre, at de organiske mikromineraler bliver optaget, lagret og udnyttet mest optimalt af dyret. Alltech har vist, at denne tilgang kan optimere ydelsen ved markant lavere inklusionsniveauer, og samtidig tage hensyn til miljøet gennem mindre udskillelse af mineraler.

Cow - Mineral benifits.jpg

 

TRT Mineral Management er en banebrydende tilgang til mineralernæring, som kan udføres ved inkludering af organiske mikromineraler i form af BIOPLEX® og SEL-PLEX® ved markant lavere niveauer i foderet og samtidig imødekomme kravene fra dyret. Bryd traditionen og giv dine dyr organiske mineraler ved lavere inklusionsniveauer baseret på Alltechs Total Replacement Technology (TRT) – Sæt standarden for ernæringen til dine dyr!

9218 Trace mineral Timeline1_0.png

Vil du vide mere om Organiske mikromineraler?