Skip to main content

Производство без употреба на антибиотици

Програмата на Alltech за производство без антибиотици е създадена в подкрепа на фермерите с животни в преход, подпомагайки ги в осигуряването на тяхното здраве и на рентабилността на бизнеса занапред. Обединяваща в себе си близо 40 години научно изследователска работа и практическо приложение посредством съвременни технологии и опитни експерти, програмата продоставя на производителите холистичен подход към предизвикателствата възникващи в следствие редуциране употребата на антибиотици при отглеждането.  

Същността на партньорствата ни с фермерите в тази насока е в отдадеността ни заедно с тях да постигнем пълния потенциал на животните и производствените операции. 

Програмата включва и услуги с добавена стойност, които прибавят конкуретни преимущества - отстраняват несъответствия, подпомагат фермерите в постигане на целите им и поставят основите за рентабилно и устойчиво бъдеще.  

Loading...