Skip to main content

Програма за оптимизиране на здравето на храносмилателния тракт

Програмата за оптимизиране здравето на храносмилателния тракт има ключова роля за постигане на оптимални рентабилност на бизнеса и продуктивност на животните през целия им жизнен цикъл. 

Решенията на Alltech в областта на подобряване и поддържане здравето на стомашно-чревния тракт, се основават на обширна и задълбочена научно-изследователска дейност, включително на повече от 730 практически опита. При все по-рестриктивната глобална политика относно използването на антибиотици в животновъдството, Alltech може да предложи доказани, утвърдили се в практиката решения за интегритет на чревното здраве и общо благосъстояние на животните и птиците. 

Програмата за оптимизиране здравето на храносмилателния тракт е насочена към: 

  • извличане на максимума от фуражите - оптимална усвоимост, прираст и ефикасност 
  • изграждане на имунитет - поддържане здравето на стомашно-чревния тракт и подпомагане наддаването на тегло 
  • осигуряване на правилния старт – стимулиране на полезните бактерии, подсилване развитието на храносмилателния тракт, подпомагане на ранния прираст и продуктивност 

 


Животните с добро чревно здраве се отличават с максимално добра усвоимост на консумирания фураж и минимални нарушения в продуктивността при излагане на каквато и да е форма на стрес.

Програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ спомага за намаляване употребата на антибиотици чрез:

  • Заселване на стомашно-чревния тракт с полезни микроорганизми за по-добро здраве и продуктивност на подрастващите животни
  • Подхранване за осигуряване на благоприятна среда, гарантираща конкурентно предимство на полезните бактерии толерантни към киселинна среда, и въздействаща негативно на повечето патогени
  • Прочистване на патогенните бактерии чрез тяхното селективнo улавяне и неутрализиране.

Докато антибиотиците все още играят съществена роля при справянето с огнища от заболявания, превенцията чрез ефективен мениджмънт на стомашно-чревния тракт с програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ в много ферми води до намаляване на тяхната употреба и до подобряване на продуктивните показатели.

Съчетана с ефективна биосигурност, мениджмънт на водата и на фермата в цялостност, програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ на Alltech извежда производителите крачка напред по пътя към повишена производителност и намалена употреба на антибиотици.


 

 

Loading...