Skip to main content

Одит на ферма

Думата „одит“ може би автоматично предизвиква у Вас асоциация за финансови или данъчни инспектори. Всъщност, Alltech предлага одит на място във Вашата ферма, въз основа на който можем да помогнем за подобряване на ефективността, рентабилността и устойчивостта на животновъдството Ви. 

Вярваме, че ключът към постигане на по-добра рентабилност по устойчив начин, е чрез повишаване ефикасността на производството. За да може фермерите да постигнат тази цел, ние от Alltech разработихме одит за анализ на ключови параметри във фермите млечно направление. За събирането на данните за стадото и фермата по тези параметри, екипът специалисти си служи с най-съвременните уреди за оценка на терен.  

Одитът на ферма: 

  • анализира производствения процес на терен и икономическата ефикасност; 
  • oценява продуктивността на животните; 
  • сравнява текущото производство с установените цели; 
  • анализира храненето и мениджмънта на фуражите; 
  • разглежда отделните помещенията, стопанството в цялостност и менджмънта на фермата; 
  • идентифицира потенциални проблеми със здравето на животните; 
  • установява причините за по-ниска продуктивност. 

След като одита е финализиран, получавате съответната анализна информация, както и насоки как да подобрите благосъстоянието на стадото и рентабилността на фермата.  

Оставете изчисленията на нас. 

Нашите специалисти по хранене са обучени в преформулиране на дажби като използват специализиран за целта софтуер, позволяващ сравнение между дажбата в момента и потенциалните ползи от алтернативен вариант на хранене. Всички дажби могат да бъдат съпоставени по нутритивни показатели, по разходи и по въглердни емисии. По-нататък, тази информация, както и данните за основните продуктивни показатели на фермата се въвеждат в специализирания софтуер на Alltech - Dairy ASSIST Tool. Изчисленията показват степента на спестяване за фермера при разрешаване на неефективните практики в стопанството. Допълнителен бонус е по-нисък въглероден отпечатък на производството – конкуретно предимство за фермера предвид все по-нарастващите изисквания на потребителите за храни произведени по устойчив за околната среда начин. 

Всички по-горе посочени компоненти се обединяват в подробен анализ с конкретни препоръки за храненето, миниджмънта на минералите, алтернативни протеинови източници и, ако е необходимо, контрол на микотоксините. При изпълнение на направените в одита препоръки, резултатите и продуктивността се следят периодично от нашите специалисти, за да се гарантира че търсените подобрения са постигнати, а дори и в по-добра степен от предвиденото. 

Звучи лесно, нали? В случай, че сме успели да Ви заинтересуваме, повече информация можете да получите чрез: 

Loading...