Skip to main content

Пренебрегнатите минерали в съвременните дажби за млечни крави

Органични минерали в дажбите на млечните крави

Нуждите от минерали в съвременните дажби за млечни крави
Повечето научни  изследвания са фокусирани върху нуждите на млечните крави от протеин и енергия, като минералите често се пренебрегват. Когато обаче не се отчита ролята на последните, могат да възникнат сериозни проблеми, в т.ч. и смущения, или взаимодействия с други компоненти във фуража и водата.

Видове минерали
► Цинк:

 • Той е от съществено значение за повече от 200 ензимни системи в организма на животните, свързани с въглехидратния и енергийния метаболизъм, протеиновия синтез, метаболизма на нуклеиновите киселини, епителния интегритет, деленето и възобновяването на клетките, както и за оползотворяването на витамините А и Е;
 • Необходим е за развитието и функциите на имунната система и е от изключително значение за клетъчните функции в организма, в т.ч. както на телесните, така и на кръвните клетки - базофили, макрофаги и Т-лимфоцити;
 • Има важно значение при заздравяването на раните;
 • Неоценима е ролята му за репродукцията, поради  влиянието му върху половата зрялост, репродукнивния капацитет на организма и качеството на семенната течност.

► Мед:

 • Компонент на имунните ензими;
 • Необходим е за поддържането на структурното здраве, еластичността  на кръвоносните съдове и здравината на костите;
 • Необходим е за метаболизма на желязото и за формиравено на червените кръвни клетки.

► Манган:

 • Кофактор на ензимите, участващи в метаболизма на въглехидратите, мазнините, протеините и нуклеиновите киселини;
 • Има важно значение за мозъчната функция;
 • Участва в синтеза на колаген и в костния растеж;
 • Участва в синтеза на урея, мастни киселини и холестерол, както и в процесите свързани с усвояването на протеините;
 • Важен е за функциите на имунната система и за заздарвяването на раните.

► Селен:

 • Изключително важен е за ензимните функции и за клетъчната антиоксидантна система;
 • Влияе върху контракцията на мускулите и върху имунната активност;
 • Важен е за репродукцията.

 Формата определя функцията
Разбирането на разликата между органични и неорганични минерали е важно. Когато се вгледате внимателно в органичните минерали, или минерали със структурата на въглерод, като Bioplex®, те са в една и съща форма с тази в царевицата и другите зърнени фуражи. С други думи те са подобни на минералите, съхранявани в растерията.

Bioplex® минералите се произвеждат чрез репликиране на растителен материал в патентован производствен процес, който хелатира минерали на аминокиселини и пептиди. Bioplex® и Sel-Plex® минералите съдържат и осигуряват микроминерали в естествена форма, каквато е в храните, фуражите и фуражните ингредиенти.

Защо не трябва да се добавят повече неорганични вещества
Има различни проблеми, които могат да възникнат при използването на неорганичните минерали, поради тяхната по-ниска биологична активност, включително и такива свързани с екологични проблеми. Редица изследвания са показали, че по-високите нива на някои неорганични минерали могат да причинят антибиотична резистентност на бактерии, подобни на род Salmonella, когато развият толерантност към високи нива на мед и цинк.

Неорганични минерали могат да влязат в различни минерални взаимодействия и да служат като антагонисти, които пречат на някои нормални биологични процеси. Например:

 • Високите нива на калций и фосфор могат да влошат усвояването на мангана с до 65% (Wedekind and Baker, 1990; Baker and Oduho, 1991);
 • Наднормените нива на манган възпрепятстват усвояването на желязото (Baker and Halpin, 1991);
 • Излишъкът от цинк оказва антагонистичен ефект върху медта и мангана (Vohra and Heil, 1969).

Пълно заместване на неорганичните минерали с органични (Програма Total Replacement) при млечни юници: научни изследвания зад Bioplex®
При сравнително изследване на добавката на Bioplex® минерали със сулфатните форми на минералите от Pino and Heinrichs, публикувано в Journal of Dairy Science през 2016 г. е установено, че дори ниските дози на Bioplex® минералите води до увеличаване на летливите мастни киселини, както и на концентрацията на бутирати в търбуха, което се дължи на стимулирането на търбуховия метаболизъм. Успоредно с това, млечните юници са изразходвали по-малко време за консумацията на фуража, в резултат на подобряването на вкусовите му качества.

Има и други примери относно ефективността на Bioplex®  минералите:

 • При изследване, проведено в щата Мисури, САЩ през 1993 г. е установено, че Bioplex® Zn в доза 800 mg/ден силно редуцира броя на новите маститни инфекции при лактиращите крави;
 • Научно изследване, проведено от Kinal (2007) показва, че Bioplex® минералите редуцират броя на соматичните клетки в млякото, като успоредно с това повишават млечността и млечната продуктивност през периода на опита (първите 60 дни от лактацията);
 • Друго изследване с Bioplex®  минерали (Scaletti and Harmon, 2012) г. е демонстрирало редуциране числеността на Escherichia coli в произведеното мляко, както и повишаване на млечната продуктивност.

Научни изследвания зад Sel-Plex®
Изследване с крави, направено от Silvestre and Thatcher (2006) показва, че добавката на органичен селен под формата на Sel-Plex® подобрява имунните  функции, адаптивния имунитет и шансовете за забременяване.

Поговорката, че „Формата определя функцията“, особено когато става въпрос за минералите, е не само важна, но и вярна. В тази връзка, Alltech продължава да провежда научни изследвания в целия свят, за да изясни още по-добре въздействието на органичните минерали върху здравето и продуктивността.

Loading...