Skip to main content

Полагане основите на имунитета при телетата

Чревен имунитет при телета

д-р Кат Берг, Berge Veterinary Consulting, Белгия

Имунитетът при телето е нещо повече от коластрените имуноглобулини и ваксини. Имунитетът срещу заболяванията е способността на телето да се бори с тях  и да остане здраво, което зависи от дажбата, факторите на околната среда и мениджмънта.

От холистична гледна точка имунитета на телето се свързва със здрави и яки телета, които имат оптимален растеж и развитие, необходими за бъдещото млекопроизводство. Телетата трябва да се отглеждат със същите грижи и внимание и с благоразумието, което майката проявява към своето дете, предпазвайки го от опасност и предоставяйки му оптимално хранене през неговия живот.

Целта на тази статия е да акцентира върху някои ключови компоненти, които дават възможност на телето да бъде здраво и да се развие като бъдеща високопродуктивна млечна крава.

Защитата срещу заболявания е вид благополучие, срещу патогените, които атакуват телето. Защитата изисква много енергия и борба с причинителите на заболявания. Големите битки за здравето на телето се водят в червата и белите дробове. Имунитетът е защита, която се нуждае от своевременно изграждане и е подготовка за потенциална война. Войната може да не се случи, но ако настъпи, неадекватната защита означава заболяване и смъртност. Ние често се фокусираме върху враговете - причинителите на заболявания, вместо фокуса ни да бъде върху липсващата защита. Редица изследователи считат, че интестиналните и респираторните инфекции са отговорни за повечето заболявания и смъртността при телетата. Обаче, когато се акцентира върху подобряване здравето на телетата, фокусът трябва да се насочи от патогените към имунната им система. Както се казва, измерването на имунитета понякога е трудно в търговски условия. Обикновено, болните телета не преуспяват, поради която причина мерките за повишаване на продуктивността са мерки за подобряване на имунитета.

Имунната система на телето включва пасивни и активни компоненти. Придобитият активен имунитет при телето идва от коластрата. Пасивният имунитет включва интегритета на кожата, мукозните и белодробните повърхности и червата. Директният имунен отговор се обуславя от два основни компонента:

Непряк имунитет - медитиран от антителата (имуноглобулините) и
Клетъчен имунитет – медитиран от белите кръвни клетки.

Някои бели кръвни клетки (B-клетки) продуцират антитела, които се свързват с повърхността на патогените и които разрушават способността им да проникват в организма или ги правят по-видими и атакуеми за другите бели кръвни клетки.

Белите кръвни клетки, които произхождат от тимусната жлеза (Т-клетки) са активни елементи на клетъчния имунитет. Те активират други клетки, които причиняват директно разрушаване на патогените или помагат на В-клетките.

Горепосочените имунни отговори се обособяват и развиват още през първите седмици след раждането, през който критичен период е изключително важно телето да получава трансфер на пасивен имунитет от майката чрез коластрата.

Имунитетът стартира преди раждането
Здраво теле се създава от здрава и силна крава. Качеството на коластрата зависи главно от храненето на майката преди раждането и от редица микроелементи. Селенът например, е изключително важен микроелемент защото подпомага имунния отговор. Използването на органичен селен вместо натриев селенит в дажбата на майката достоверно подобрява имунния отговор. Включването на органичен селен (Sel- Plex®, Alltech Inc, KY) в дажбата, преди раждането на юниците и кравите, достоверно подобрява не само техния селенов статус, но и този на новородените телета. Коластрата и млякото на майките след раждането също е с повишено селеново съдържание.

Подобно на органичния селен, добавката на манан-олигозахариди (Bio-Mos®, Alltech Inc, KY) в дажбата подобрява имунния отговор като цяло в т.ч. и към ротавируси, като повишава и ефективността на ротавирусната ваксинация.

Трудните раждания влияят върху способността на новородените телета да усвояват коластрата, което се отразява на техния имунитет. Аноксията, както и стреса влияят негативно върху новороденото теле. Изключително важно е телетата да се раждат в хигиенична и суха околна среда, на чисто, при отсъствие на течение и други неблагоприятни фактори. Не трябва да се позволява новороденото теле да стартира собствения си живот в нехигиенична среда и с пълна с тор уста. Въпреки знанията, относно значението на коластрата учудващо е, че много производители пропускат или забравят, че новородените телета трябва да получат достатъчно количество коластра с подходящо качество, на базата на която да си изградят пасивен имунитет. По посочената причина, отслабването или недостатъчния трансфер на пасивен имунитет е глобален феномен. В потвърждение на това са и редица изследвания проведени в САЩ, които показват, че при 40-45% от новородените от първотелки телета в тази страна е налице горепосочения феномен. Въпреки, че телетата с недостатъчен пасивен имунитет могат да преживеят по време на стрес и болестни предизвикателства, последните са значително по-податливи и неустойчиви на болести. Едно изследване по този въпрос показва, че по време на топлинен и болестен стрес 50% от телетата с влошен пасивен имунитет са умрели.

Хранене за имунитет
Телето се ражда с лимитирани енергийни резерви и ежедневно се нуждае от достатъчно енергия и хранителни вещества необходими за изграждането на силна имунна система. Редица изследвания показват, че млекозаместителите не могат да се сравнят с кравето мляко от гледна точка на храненето. Изследване проведено от Godden et al. (2005) демонстрира, че телета получаващи пастьоризирано краве мляко в сравнение с млекозаместител съдържащ 20% протеин и 20% мазнини, имат 62% по-малка заболеваемост и разходи за лечение, 80% по-ниска смъртност и 34% по-висок среден дневен прираст.

Когато се използва млекозаместител за телета инвестицията е добра, ако последният е с високо съдържание на протеин и мазнини и включва източници на млечни протеини.

При едно скоро публикувано изследване, където телетата са били хранени с мляко, разпределено на две или три дневни порции, е установено, че животните, които са хранени трикратно имат по-добро развитие като юници, родили са 16 дни по-рано и са имали 515 kg по-висок добив на мляко през първата си лактация, в сравнение с телетата, хранени двукратно.

Чревни заболявания и имунитет
Локалният чревен имунитет включва чревната микрофлора, чревната мукоза и локалните имунни отговори, базирани на антитела и левкоцити, които допринасят за получаването на здрави телета. Рота- и корона-вирусите, Escherichia coliCryptosporidium parvum и видовете от род Salmonella обикновено се откриват при младите телета и често могат или не могат да се асоциират със заболяване. Когато телето има диария, идентифицирането на даден причинител чрез подходящ диагностичен тест, често не може да се свърже непременно със заболяването, тъй като диарията е с поливалентна етиология, която почти винаги е комбинирана с незадоволителен чревен имунитет. Интегритетът на интестиналния тракт с полезната чревна микрофлора е ключов компонент на чревния имунитет.

Манан-олигозахаридите (такива като Bio-Mos® and Actigen®, Alltech Inc, KY) могат да подпомогнат чревната функция чрез предотвратяване колонизацията на болестотворните микроорганизми в червата, стимулиране на полезната чревна микрофлора, подобряване структурата и функцията на мукозния слой в интестиналния тракт, и в крайна сметка на чревния имунитет и на имунната активност като цяло.

Едно ново изследване, проведено в Полша показа, че добавката на Bio-Mos® в млякото на бозаещите телета достоверно подобрява консистенцията на фекалиите, концентрацията на имуноглобулини в кръвта, приема на концентриран фураж и неговото оползотворяване, както и средния дневен прираст.

Околна среда и мениджмънт
Телетата подложени на транспорт, неблагоприятни климатични условия и други стрес фактори често имат понижен имунен статус. Стрес хормоните взаимодействат по редица механизми с имунната система и могат сериозно да потиснат имунните функции и да депресират имунитета на телетата.

Младите телета трябва да се отглеждат в помещения с подходящ микроклимат и вентилация, защитени от неблагоприятни условия, такива като излишък на топлина, студ или валежи. Патогените, като например ентеропатогенните бактерии и криптоспоридиите могат да заразят околната среда, където се отглеждат телетата, или да се пренесат от болните телета, при които по принцип има високи нива на патогенни бактерии, вируси или ооцисти.

Помещенията за отглеждане на телета по принцип трябва регулярно да се почистват, замърсената постеля да се сменя, както и да се прави основно хигиенизиране при смяна на групите от телета.

В заключение, способността на телетата да си изградят ефективен имунен отговор в най-ранна възраст влияе изключително не само върху заболеваемостта и преживяемостта им, но и върху бъдещата им продуктивност.

По принцип, развитието на здрави и имунокомпетентни телета започва от майката а след това включва всички аспекти, в т.ч. отелването, коластрата, храненето, отглеждането и мениджмънта.

Loading...