Skip to main content

Програми

Alltech Crop Science – растеж по природен начин. 

 

Предлагаме натурални продукти и решения за предизвикателствата, пред които са изправени комерсиалното и домашното отглеждане на плодове, зеленчуци и други култури – всичко от цитрусите до силажните култури. 

 

Целта ни е да преобразуваме в реално устойчиво производство постиженията достигнати на научно ниво. Споделяйки дългогодишната си експертиза в областта, предоставяйки постоянно техническо подпомагане и обследвайки в дълбочина особеностите на всеки от регионите, в които оперираме, ние не само се стремим към по-висока продуктивност, рентабилност и устойчивост при отглеждането на всяка една култура – ние работим заедно с производителите и агрономите, за да изградим бъдещето на селскотостопанство. 

Loading...