Skip to main content

Продукти Crop Science

IMPRO-GRAIN®

Уникално биохимично сливане на микронутриенти и растежни стимулатори на основата на микробиална ферментация, IMPRO-GRAIN е листен биостимулатор създаден специално за прои

SOIL-SET® AID

SOIL-SET® AID е резултат на продължителни научни изследвания в областта на микробиалната ферментация.
Loading...