Skip to main content

IMPRO-GRAIN®

Уникално биохимично сливане на микронутриенти и растежни стимулатори на основата на микробиална ферментация, IMPRO-GRAIN е листен биостимулатор създаден специално за производството на зърнени и фуражни култури. Резултат от напредъка в изучаването метаболизма на растенията, IMPRO-GRAIN има ролята на катализиратор за метаболитните функции, като по този начин повишава добива, хранителните стойности и в цялост – качеството на реколтата.

IMPRO-GRAIN осигурява есенциални нутриенти за метаболитните процеси на растенията като фотосинтезата, подобрява жизнеността и устойчивостта им на стрес.

  • Повишава реколтата
  • Оптимизира изравнеността на добива

Подходящ за употреба в органично производство съгласно Регламент ЕС 834/2007

Loading...