Skip to main content

SOIL-SET® AID

SOIL-SET® AID е резултат на продължителни научни изследвания в областта на микробиалната ферментация. С балансирани нутриенти и технология на био-освобождаване, SOIL-SET® AID активира почвената микрофлора, подпомага растежа и допринася за здрава коренова система.

  • Подобрява наличността на минерали за растението
  • Допринася за оформянето на богат и здрав почвен агробиом
  • Подходящ за употреба в органично производство съгласно Регламент ЕС 834/2007
Loading...