Skip to main content

Разпознаване на симптомите за наличие на микотоксини при свинете

Симптомите за наличие на микотоксини при свинете

Д-р Радка Борутова – DVM, PhD, Технически Мениджър за Европа, Alltech Mycotoxin Management

Своевременното предприемане на действия за смекчаване негативното въздействие на микотоксините върху здравето и продуктивността на свинете е възможно един ствено при тяхното по-ранно откриване.
Предоставяме на вниманието на свиневъдите някои основни признаци, проследяването на които, би им помогнало да намалят негативното въздействие на микотоксините върху свинете.
Отделните микотоксини не са строго характерни за специфичен щам плесени, различните видове могат да  продуцират едни и същи микотоксини. Има също така единични видове плесени, които продуцират голям брой различни видове микотоксини. Докато присъствието на значително количество от един единствен микотоксин може да повлияе негативно благосъстоянието на свинете, по-ниски нива, но в комбинация от различни микотоксини, често водят до по-тежки последици. Повечето регулаторни инструкции дават препоръките си на база безопасните нива за отделните микотоксини. Те обаче не отчитат кумулативните ефекти от наличието на множество микотоксини във фуража. Това мулти-токсинно предизвикателство е многократно демонстрирано при изследванията за микотоксини. В проучването на Alltech за реколта 2020 в Европа (European Summer Harvest Survey 2020), средния брой микотоксини открити в пробите царевица бе 6,4.

Какво е въздействието на микотоксините върху свинете?
Натравянето с микотоксини представлява сериозен риск за животните, като свинете са особено чувствителни. Храненето с контаминиран фураж може да предизвика увреждане целостта на клетките и тъканите, което води до дисбаланс на различни физиологични системи. Токсините въздействат върху функциите на органите, което се проявява в намалени продуктивни показатели, понижен имунитет и влошено здравословно състояние. Зеараленон е естрогенен токсин ( имитира действието на хормона естроген), поради което неблагоприятно повлиява репродукцията. Повечето микотоксини могат да предизвикат както остра, така и хронична токсикоза, която е по-често срещана. За производителите загубите от хронична токсикоза са причина за по-сериозни икономически щети, отколкото загубите причинени от остра такава. Хроничната обаче е доста по-трудна за диагностициране.

Как да контролираме микотоксините в свиневъдството?
Те са с микроскопични размери и това изключително затруднява откриването им. Ето защо, дори без видими признаци заплахата от микотоксикоза съществува. Прилагането на устойчива и добре разработена превантивна стратегия помага за намаляване на последващи негативни ефекти. Също така, по-ранното откриване на проблемите позволява по-ефективно предприемане на действия за смекчаване негативните въздействия на микотоксините върху здравето и продуктивността на свинете.
Следват десет основни признака, за които всички свиневъди трябва да следят, и които се отнасят до откриването на проблеми, свързани с наличието на микотоксини:

1. Видими плесени във фуражите
Плесените могат да се развиват по всяко време – преди или след прибиране на реколтата, по време на нейното съхранение, и могат да контаминират почти всички съставки на фуражите за свине. Това налага необходимостта от строг контрол за опазване на храните от микотоксини, както при производството, така и при транспортирането и използването им. При видима контаминация с плесени, следва да се идентифицира потенциалния риск и да се предприемат последващи действия. Микотоксините обаче са невидими с просто око, което означава, че са необходими специализирани технологии и оборудване за тяхното откриване.

2. Изследвания и запис на данни
Обикновено насочваме вниманието си към микотоксини, когато те вече са причинили влошаване на продуктивните показатели при животните. Затова детайлното проследяване и отчитане на данните от прецизни изследвания е важно и дава възможност на производителите да установят проблема и да приложат ефективна стратегия за превенция. Сериозни икономически загуби се наблюдават дори при леки изменения в конверсията на фуража, което от своя страна насочва към потенциално наличие на микотоксини.

3. Намален прием на фураж
Наличието на плесени във фуража променя вкуса и/или мириса му, а токсичните вещества от дейността на плесените пряко влияят върху апетита на животните. При висока степен на контаминация свинете ровят интензивно фуража или напълно отказват да се хранят. Намаляването на дневния прием води до забележими загуби в продуктивността, особено в средно дневния прираст.

4. Промяна в консистенцията на фекалиите
Микотоксините влияят върху чревното здраве на свинете. Видимите признаци на стомашно-чревни нарушения в по-големи групи свине, като често променящата се консистенция на изпражненията – от леко мека до силно водниста, съдържаща кръв или неусвоена храна, могат да са признак за натравяне от комбинация на микотоксини. При тези условия, заболяванията причинени от някои патогени (E.coli, Salmonella, Lawsonia, Serpulina) могат да протекат доста по-тежко.

5. Репродуктивни нарушения
Силно замърсените с микотоксини фуражи предизвикват спад в репродуктивните показатели на стадото, които могат да се проявят при всички групи - ремонтните свине, нерезите и свинете майки. При прасенцата вътрематочната експозиция на микотоксини се проявява с уголемяване на вулвата или некроза на млечните жлези. Нерезите са с намалено либидо и влошено качество на семенната течност. Наблюдава се проблем с разгонването при майките и удължаване на интервала от отбиване до еструс. Увеличаване броя на мъртвородените прасенца, намаляване на жизнеспособността на живо-родените, спадане теглото на прасилото под обичайното – тези симптоми също могат да се свържат с микотоксикоза. Понижена секреция на мляко при свинете майки в резултат на микотоксини води също до по-нисък прираст на прасилото.

6. Общ здравен статус при свинете
Въздействието на микотоксините върху общия здравен статус при свинете е най-трудно за определяне. Повишените проценти на брак и смъртност могат да насочат към потенциални проблеми с микотоксини в стадата. Недотам успешни ваксинационни програми, по-голям брой инфекциозни огнища поради патогени, или най-общо по-високи разходи за медикаменти, също могат да са индикатор за микотоксикоза.

7. Зачестяване случаите на пролапс
При наличие на ректални и/или урогенитални пролапси, на първо място е необходимо да се изключи микотоксикоза. Въпреки, че факторите за тази клинична изява могат да бъдат различни, в най-голям процент от случаите тя е първопричината. Промените в органните лигаменти е пряка последица от въздействието на микотоксини, докато честите диарии в резултат на повишена перисталтика са едни от най-вероятните косвени симптоми.

8. Промяна в поведението на свинете – повръщане
Към микотоксикоза могат да насочат промени в поведението при по-големи групи свине, като летаргия или силна възбудимост. Премляскване с уста, активно слюноотделяне със запенване, и най-вече по-често повръщане са признак за потенциално натравяне с микотоксини.

9. Повишена кожна чувствителност
Повишената чувствителност на кожата, водеща до лезии в горната част на ушите или по опашките може да има различна етиология, но в по-голямата част от случаите се касае за микотоксини.

10. Спад в продуктивните параметри при свинете
Научните и практически изследвания последователно разкриват негативните ефекти, които микотоксините оказват върху продуктивността на животните. Макар и известно, въздействието им често е трудно за диагностика. Загубата на хомогенност при животни от една възрастова група, леките изменения в дневния прием на фуражи и в средно дневния прираст, както и занижената конверсия на фуража, са индикации за микотоксикоза и са причина за значителни икономически загуби. По-сериозните внезапни
изменения като повишена смъртност са доказателство за остра контаминация с микотоксини и изискват незабавна ответна реакция.

Превод от All About Feed, 2021-4

Loading...