Skip to main content

Добрата чревна функция в голяма степен зависи от храненето в ранна възраст

Важно е чревния тракт да се „посее“ с правилните бактерии веднага след раждането на животното.

Dr. Hazel Rooney – Технически мениджър сектор „Свине“, Alltech Ирландия
PIG PROGRESS|Volume 37, N 2, 2021

Прилагането на Програмата „Seed, Feed, Weed/ Посяване, Подхранване, Прочистване“ на Alltech започва в този период. Тя е надежден и ефективен начин за преминаване към производство без употреба на ZnO.

Осигуряването на здравословен старт на прасенцата е от съществено значение за здравето и продуктивността им през целия цикъл. Ключът за постигането е правилното хранене в най-ранна възраст, чрез което да се създаде стабилна и здрава микробна популация възможно най-скоро след раждането.

Напоследък се наблюдава повишен интерес към усъвършенстване на хранителните програми за подпомагане на чревното здраве и развитието на подрастващите прасета, с цел максимален прираст през целия цикъл и минимизиране употребата на антибиотици. Но какво всъщност означава термина „чревно здраве“? Няколко наскоро публикувани статии и обзори предоставят следните обобщени критерии за определяне на чревно здраве при подрастването:

  • Добро храносмилане и усвояване на фуража;
  • Стабилна полезна микрофлора;
  • Ефективен чревен имунитет;
  • Липса на заболявания;
  • Протективна и добре функционираща чревна бариера.

 

При компрометирани здраве и функционалност на чревния тракт, негативно се повлияват цялостното здравословно състояние на прасенцето, неговите благосъстояние и продуктивност, респективно и рентабилността на производството. Ето защо, за да  осигурят най-добрия старт, производителите трябва да се съсредоточат върху всички компоненти свързани с чревното здраве: изграждане на полезен микробиом в чревния тракт, оптимизиране на чревната структура за гарантиране ефективно усвояване на хранителните вещества и подпомагане на имунната система.

Хранене в ранна възраст
В последните 40 години, Alltech провежда обширни научни изследвания върху чревното здраве при моногастричните животни. Създадоха се няколко програми с фокус увеличаване на продуктивността на животните, като се започне от тяхното раждане чрез „насърчаване“ на полезната микрофлора, изграждане естествената защита на организма и максимизиране на прираста. Концепцията „Посяване, Подхранване, Прочистване“ (ППП) е една от специализираните програми, чиято цел е да модифицира чревната микрофлора към установяване на ползотворна и разнообразна микробна популация, непосредствено след раждането на животното. Установяването и поддържането на разнообразен чревен микробиом в първите дни от живота на малките прасета е от жизнена важност за тях, тъй като първите бактерии, колонизиращи чревния тракт предопределят формирането и установяването на трайните микробни общности впоследствие, което е определящо за прираста и здравето им през целия цикъл. Програмата ППП подпомага чревното здраве при прасетата по три различни начина:

Посяване на полезни микроорганизми в чревния тракт
От съществено значение е чревния тракт да се „посее“ с правилните бактерии веднага след раждането. Първите организми колонизиращи чревния тракт определят състава на бъдещата чревна флора, създавайки необходимата микросреда за установяването на комплексна микробиална общност и оптимална чревна структура. При постигане на правилната микрофлора прасенцата демонстрират още в първите седмици добри прираст, конверсия на фуража, изравненост и жизнеспособност.

Подхранване на полезните микроорганизми
Освен въвеждането на подходящите видове микроорганизми в чревния тракт, от съществено значение е и стимулирането им за възможно най-бързо колонизиране и доминиране на микробната общност в тънките черва. Установяване на благоприятни условия в чревна екосистема е ключов фактор за активното и пълноценно развитие на вилите. Това от своя страна е определящо за здравето на подрастващите прасета и ефективността на фуражите, тъй като колкото по-развити и здрави са вилите, толкова по-пълноценно е усвояването на хранителните вещества.

Прочистване на вредните микроорганизми
Чревният тракат може да съдържа и вредни бактерии (напр. ентеротоксични Escherichia coli), увреждащи вилите на чревния епител. Ето защо от съществено значение е тези патогени да бъдат „прочистени“ преди да успеят да се прикрепят към чревната лигавица и да се репликират до степен, причиняваща заболяване. Блокиране на прикрепящите им механизми чрез тип-1 фимбрия блокер, редуцира способността им да се конкурират с полезните микроорганизми (напр. Bifidobacterium и Lactobacillus). Намаляване експозицията на чревния тракт към въздействието на тези вредни микроби подпомага развитието на естествените защитни функции на организма на животните и съкращава времето за възстановяване след боледуване.

 

Новоотбитите прасенца страдат от драстични изменения в стомашно-чревната физиология.
Снимка: Bert Jansen

Осигуряване на по-добро чревно здраве
Фазата „Прочистване“ на програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“, е съществена за осигуряване на по-добри чревно здраве и имунитет при прасетата, и представлява 80% от ефекта й. В програмата се включват фуражни добавки като Actigen (Alltech), който доказано подпомага поддържането на здрав храносмилателен тракт и способства нормализирането на чревната микрофлора. Продуктът намалява риска от развитие на антимикробна резистентност. Последни данни от проучвания върху подобряване на чревното здраве при подрастващи прасета, показват че програмата доказано спомага за намаляване адхезията на E. coli и Salmonella Dublin към чревните клетки на свинете.

В допълнение, редуцираното прикрепване на E. coli и Salmonella в резултат прилагането на програмата ППП, доказано има пряк ефект върху понижаване на маркерите за възпалителни процеси в организма. Включването в дажбите на цинков оксид (ZnO) се прилага за потискане развитието на патогени в стомашно-чревния тракт. За свиневъдната индустрия в Европа от 2022 г. влиза в сила забрана за използване на ZnO, което повече от всякога, налага изграждането на здрав стомашно-чревен тракт с минимален патогенен товар. Това може да бъде постигнато с програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“, като тя се превърне в надежден инструмент в производството без ZnO.

Фактори на стреса
Отбиването е най-голямото предизвикателство в съвременното свиневъдство, тъй като в този момент прасенцата са подложени на множество стресови фактори (рязка промяна на дажбата – от мляко към фураж; нова среда; смесване с прасенца от други прасила; отделяне от майката). Това води до драстични промени в чревната физиология, характеризиращи се с атрофия на вилите и хиперплазия на криптите на тънките черва, провокирани от по-ниското ниво на енергия при преминаването им към хранене с фураж.

Множество научни изследвания разкриват значително подобрение на чревните структури при прасенцата в периода след отбиването, постигнато чрез добавяне в предстартерните и в стартерните фуражи на горе-споменатия продукт Actigen. В резултат, усвояването и използването на хранителните вещества се подобряват, следвани от по-висок прираст и по-добра конверсия на фуража. Ето защо, е добре производителите да прилагат тези натурални решения в областта на храненето, които подпомагат чревната морфология и подобряват храносмилателната, абсорбционната и секреторна функции на храносмилателния тракт. По този начин ще се подпомогне процеса на отбиване и по-леко ще се премине през този критичен етап по отношението на здравето и прираста на животните.

Храненето в ранна възраст е критично важно за постигането на оптимални продуктивност и здраве през целия живот на прасетата. Програмата „Посяване, Подхранване, Прочистване“ на Alltech е разработена да подобрява чревното здраве, въздействайки едновременно върху микробното разнообразие и върху морфологията на червата. Това е основата за оптимална продуктивност през целия цикъл на животните и за висока рентабилност. Прилагането на тази програма за мениджмънт на чревното здраве е с ключова роля за производителите в прехода към производство без антибиотици и без ZnO.

Повече за програмата "Посяване, Подхранване, Прочистване" можете да прочетете тук.

Loading...