Skip to main content

Световните фуражи - проучване на Alltech 2022

Световното производство на фуражи - проучване на Alltech 2022

Световните фуражи – проучване на Alltech 2022 е източник на данни за фуражната индустрия, представящ резултатите от нашето годишно проучване за производството на фуражи в световен мащаб и ключовите тенденции в сектора, които биха могли да оформят бъдещето на селското стопанство.

  • данни от над 28,000 фуражни завода;
  • над 140 държави участници в проучването;
  • информация за всеки от основните видове животни;
  • ключови тенденции, предизвикателства и възможности;
  • интерактивни карти и материали за свободно изтегляне.

    Пълният доклад от проучването можете да разгледате и изтеглите от тук.

Loading...