Skip to main content

ЕФИКАСНОСТ на фуража

Програмата Ефикасност на фуража е насочена към постигане на оптимален здравен статус на животните през целия им жизнен цикъл. Същността й е справяне с проблеми в храненето като храносмилане, гъвкавост на диетата, разходи за фуражи и цялостна продуктивност. 

При разходи за фуражи често надхвърлящи 70% от общите разходи за производството, е съществено важно всяка хапка фураж да се усвоява максимално добре от животните.

Програмата Ефикасност на фуража използва технологии, които работят в синергия със собствената храносмилателна система на животните, за да осигури допълнителни протеин, аминокиселини и минерали, необходими за храносмилането. Подпомагането на храносмилателната система на животните спомага за по-добро усвояване на хранителните вещества, за постигане на постоянна продуктивност и за намаляване на разходите за фуражи.  

Loading...