Skip to main content

OPTIGEN®

Optigen® er en koncentreret langsomt frigivende NPN kilde til drøvtyggere. Optigen giver en konstant forsyning af kvælstof til vommen, hvilket er essentielt for optimal vækst og aktivitet af vombakterier.

Med Optigen, er det muligt at lave vomvenlige foderrationer, der imødekommer vombakteriernes behov effektivt, hvilket betyder:

  • Mere mikrobielt protein
  • Bedre fiberfordøjelse
  • Mere effektiv kvælstofindtagelse til vommen

En reduktion i indholdet af råprotein, i den samlede ration, kan opnås ved at fjerne indkøbt vegetabilsk protein og erstatte det med en mere effektiv blanding med Optigen. Det betyder at du kan:

  • optimere mælkeproduktionen
  • forbedre produktionen af mikrobielt protein og fiberfordøjelse
  • bidrage til at fastholde ydelsen i perioder med varme stress
  • reducere urea tallet i mælken
  • mindske antallet af tomdage
  • reducere kvælstofudledningen

Alltech anbefaler den enkelte kvæglandmand at få lavet en gødningsvask for at se mængden mellem det fordøjede og det ufordøjede foder. Alltech tilbyder at lave denne gødningsvask (uden beregning) - kontakt din konsulent for at se resultatet af dine køers fordøjelse.

Optigen er en del af Alltechs Protein Management Program.