Skip to main content

Optigen: Certificeret til at reducere kvælstofspild

optigen Carbon Trust

Optigen® slutter sig til listen af Alltech løsninger certificeret af Carbon Trust for at reducere landbrugets CO2-aftryk


Fra præcis ernæring, der minimerer spild, til miljøanalyser hjælper Alltech producenter med at sænke deres CO2-aftryk, samtidig med at de øger deres rentabilitet. 

Forsyningskæden af fødevarer står over for et konstant pres for at skulle reducere sit aftryk på miljøet, derfor har Alltech forpligtet sig til at hjælpe industrien med at tackle denne udfordring. Som en del af denne forpligtigelse har Alltech annonceret akkrediteringen af Optigen hos Carbon Trust. 
Carbon Trust har certificeret, at optagelsen af Optigen i en kos ration kan mindske drivhuspotentialet (GWP, global warming potential) for rationen og forbedre kvælstofudnyttelsen. Carbon Trust har valideret, at hvis man udskifter ingredienser med et højt kulstofindhold (såsom soja) med Optigen reduceres risikoen for et højt klimaaftryk markant. 

Optigen er en teknologi, der giver en konstant frigivelse af ammoniak til vommikrober i en ideel hastighed, som hjælper med at undgå perioder med overskydende ammoniak i vommen og derved reducere kvælstofudskillelsen. 

Carbon Trust er en global organisation, der yder uafhængig rådgivning til virksomheder, regeringer og institutioner om reduktion af CO2. I 2019 blev Alltechs flagskibsprodukt, Yea-Sacc også valideret af Carbon Trust for at reducere metan og kvælstofudskillelse. 

Se mere om Optigen
 

Loading...