Skip to main content

2023 Alltech Agri-Food Outlook

2023 Alltech Agri-Food Outlook

2023 Alltech Agri-Food Outlook deler data fra den globale foderproduktionsundersøgelse og tendenser i landbruget

Data indsamlet fra den 12. årlige globale foderundersøgelse anslår, at verdens foderproduktion forbliver stabil med et lille fald på 0,42 % til 1,266 mia. tons
Foder til kæledyr viser den største vækst, mens oksekødsfoder begynder at aftage

 

Alltech offentliggjorde i dag sin 2023 Alltech Agri-Food Outlook, som fremhæver data fra den globale foderproduktionsundersøgelse. På trods af betydelige makroøkonomiske udfordringer, der har påvirket hele forsyningskæden, forblev den globale foderproduktion stabil i 2022 på 1,266 milliarder tons (BMT) i 2022, et fald på mindre end en halv procent (0,42 %) i forhold til 2021's estimater. Den årlige undersøgelse, der nu er på sit 12. år, omfatter data fra 142 lande og mere end 28.000 foderfabrikker.

Europa blev hårdest ramt af virkningerne, herunder store udfordringer med sygdomme, hårdt vejr og invasionen af Ukraine. Den globale COVID-19-pandemi har haft store konsekvenser for landbrugsfødevaresektoren, idet den har bidraget til udfordringer i forsyningskæden og fremskyndet indførelsen af ny teknologi og miljømæssig bæredygtighedspraksis.


De 10 største foderproducerende lande i det forgangne år var Kina (260,739 mio. tons [MMT]), USA (240,403 MMT), Brasilien (81,948 MMT), Indien (43,360 MMT), Mexico (40,138 MMT), Rusland (34,147 MMT), Spanien (31,234 MMT), Vietnam (26,720 MMT), Argentina (25,736 MMT) og Tyskland (24,396 MMT). Tilsammen producerede de 10 største lande 64 % af verdens foderproduktion, og halvdelen af verdens globale foderforbrug er koncentreret i fire lande: Kina, USA, Brasilien og Indien. Vietnam oplevede et stort opsving i sin fodertonnage i 2022 og kom ind i top-10 foran Argentina og Tyskland og fortrængte Tyrkiet, som rapporterede om en reduceret fodertonnage. Rusland overhalede Spanien, hvor der var en betydelig reduktion i foderproduktionen.

De vigtigste observationer fra undersøgelsen:

 • Foderproduktionen steg i flere regioner, herunder Latinamerika (1,6 %), Nordamerika (0,88 %) og Oceanien (0,32 %), mens Europa faldt med 4,67 %, Afrika med 3,86 % og Asien-Stillehavsregionen også faldt med 0,51 %.
   
 • Globalt set blev der rapporteret om stigninger i fodermængden i akvakultur-, slagtekyllinge-, æglægger- og kæledyrsfodersektoren, mens der blev rapporteret om fald i oksekøds-, mælke- og svinesektoren.
   
 • Selv om Kina oplevede et lille fald i foderproduktionen, er landet fortsat det største foderproducerende land i verden, efterfulgt af USA og Brasilien.

Påfaldende resultater for de forskellige arter:

 • Fjerkræsektoren oplevede stigninger i produktionen af foder til både æglæggere og slagtekyllinger.
  • Fugleinfluenza, andre sygdomme og de høje råvarepriser påvirkede ægproducenterne på mange markeder, især i Asien, Europa og Afrika. På den anden side blev væksten i sektoren styrket på grund af større udfordringer i andre sektorer, hvilket førte til øget efterspørgsel efter æg. Samlet set steg foderproduktionen i æglægningssektoren med 0,31 %.
    
  • Mens den samlede tonnage i slagtekyllingesektoren steg med 1,27 %, var der betydelige forskelle fra land til land. Generelt blev der især rapporteret om vækst i foderproduktionen i slagtekyllingesektoren fra Mellemøsten, Nordamerika og Latinamerika.
    
 • Produktionen af svinefoder faldt globalt med næsten 3 % i 2022. Den afrikanske svinepest og de høje foderpriser pressede svineproduktionen ned i mange lande. I Vietnam, Kina, Sydafrika, Brasilien og Mexico førte bedre svinepriser og andre markedsforhold imidlertid til vækst i sektoren.
   
 • Mængden af foder til malkekøer faldt med 1,32 %, hovedsageligt på grund af de høje foderomkostninger kombineret med lave mælkepriser, hvilket fik landmændene til at reducere antallet af køer og/eller i højere grad anvende ikke-kommercielle foderkilder. Nogle undtagelser var Irland, hvor tørken fik landbrugerne til at bruge mere kommercielt foder, og New Zealand, hvor mælkepriserne var højere.
   
 • Produktionen af foder til slagtekalve faldt med 0,34 % på verdensplan. Den faldende tendens fortsatte i Europa, men der var stigninger i næsten alle andre regioner. I Australien var faldet i fodermængden et resultat af rigeligt græs og ikke en afspejling af ændringer i efterspørgslen efter oksekød.
   
 • Akvakultursektoren oplevede en samlet global vækst i foderproduktionen på 2,7 %. De fem største lande inden for akvakulturfoder er Kina, Vietnam, Indien, Norge og Indonesien. Der blev rapporteret om betydelige stigninger i Kina, Brasilien, Ecuador, Filippinerne og USA. Produktionen af akvakulturfoder var en af de få sektorer, der oplevede vækst i Europa.
   
 • Produktionen af foder til kæledyr havde den største stigning blandt sektorerne med en gennemsnitlig global stigning i produktionen på 7,25 %. Denne betydelige stigning skyldes i høj grad det stigende antal kæledyr i forbindelse med COVID-19-pandemien. Nordamerika og Europa er fortsat de regioner, der producerer mest foder til kæledyr.

Påfaldende regionale resultater

 • Nordamerika rapporterede en stigning på 0,88 % (2,272 MMT), og USA er fortsat det næststørste foderproducerende land på verdensplan efter Kina. Der blev rapporteret om vækst i sektorerne for slagtekyllinger, oksekød og foder til kæledyr.
   
 • Latinamerika oplevede en vækst på 1,6 % (3,066 MMT), og Brasilien var fortsat førende inden for foderproduktion i regionen og lå på tredjepladsen globalt set. Det var Mexico, Brasilien og Chile, der tegnede sig for størstedelen af væksten.
   
 • Europa oplevede det største fald i foderproduktionen på 4,67 % (-12,882 MMT) i foderproduktionen på grund af problemer som f.eks. invasionen i Ukraine og spredningen af dyresygdomme som afrikansk svinepest (ASF) og fugleinfluenza (AI).
   
 • Asia-Pacific forblev uændret, da faldet i Kina, Pakistan, Thailand og Malaysia blev opvejet af stigninger i Vietnam, Filippinerne, Mongoliet og Sydkorea. Regionen er hjemsted for flere af de 10 største foderproducerende lande, herunder Kina, Indien og Vietnam.
   
 • Afrika oplevede et fald på 3,86 % i fodermængden (-1,718 MMT), hovedsagelig på grund af nedskæringer i Egypten, Marokko, Kenya og Nigeria. Sydafrika oplevede på den anden side en stigning på mere end 2 %, og Namibia rapporterede også om en højere fodertonnage i 2022.
   
 • Mellemøsten er steget betydeligt med 24,7 % (6,301 MMT) som følge af en mere præcis rapportering og den saudiarabiske regerings bestræbelser på at øge slagtekyllingeproduktionen som led i sin Vision 2030-plan.
   
 • Oceanien var uændret, med et lille fald i Australien, der blev opvejet af en lille stigning i New Zealand.

Alltech samarbejder med foderfabrikker, industrien og offentlige instanser rundt om i verden for at samle data til at give en vurdering af foderproduktionen hvert år. Produktion og priser for foderblandinger blev indsamlet af Alltechs globale salgsteam i samarbejde med lokale foderstofforeninger i sidste kvartal af 2022. Disse tal er et skøn og kan bruges som en informationsressource for interessenter i branchen.

For at få adgang til flere data og indblik fra 2023 Alltech Agri-Food Outlook, herunder et interaktivt globalt kort, kan du besøge alltech.com/agri-food-outlook. 

-Ends-


Note to editors: Interview requests may be submitted by email to Jenn Norrie at jnorrie@alltech.com.
Contact: press@alltech.com
Jenn Norrie
Communications Manager, North America and Europe
jnorrie@alltech.com; (403) 863-8547

Photo: https://creative.alltech.com/share/26B1FE91-9A03-4D1D-8577EA88DA9CB0FF/

Billedtekst: Alltech Agri-Food Outlook 2023 afslørede data og tendenser i den globale foderproduktionsundersøgelse.

Loading...