Skip to main content

Den ultimative strategi til at sikre sund kalve-tarmsundhed

En vindende strategi for kalves tarmsundhed

Det er vigtigt at opretholde gode tarmbakterier for at sikre sundhed hos kalve i vækst.

Dit primære fokus som producent er at give dine kalve det, de har brug for, for at vokse op til sunde voksne dyr. For at gøre det, er tarmsundhed afgørende. Med en god tarmsundhed er det muligt for kalven at udnytte næringsstofferne i foderet effektivt, hvilket resulterer i en stærk, stabil og sund start.

Det er dog ofte lettere sagt end gjort at hjælpe en kalv med at udnytte sit sande genetiske potentiale, når der foregår en kamp på mikroskopisk niveau inde i kalvens tarm. Hvis du forstår tarmsundheden hos køer og kalve, og hvordan du kan være en mere proaktiv producent med hensyn til din besætnings sundhed, vil det få indflydelse på din virksomheds overordnede effektivitet og succes.
 

Forståelse af tarmsundhed hos køer og unge kalve

"Et dyrs mave-tarmkanal består af milliarder af bakterier," siger Dr. Shelby Roberts, der er forsker hos Alltech. "Denne bakteriepopulation består både af nogle patogene bakterier og andre bakterier, der er gavnlige for dyret. I en sund tarm holder disse bakterier hinanden i balance. Sundhedsproblemer i tarmene begynder, når denne balance bliver forstyrret, og de dårlige bakterier begynder at overgå de gode bakterier i antal."


For at dårlige bakterier kan forårsage problemer, skal de først sætte sig fast i tarmen, hvor de begynder at formere sig. Antibiotika dræber dårlige bakterier, men de kan også dræbe gode bakterier, så det kan være gavnligt at anlægge en anden, mere proaktiv tilgang, når man tager fat på kalvenes tarmsundhed.


"Det er vigtigt at bevare de gode tarmbakterier og samtidig fjerne de dårlige bakterier fra systemet for at fremme tarmsundheden", siger Dr. Shelby Roberts.
En god tarmsundhed er til gavn for kvæg på flere måder, bl.a.:

 • Effektiv udnyttelse af foderet
   
 • Sund tilvækst
   
 • Immunitet
   
 • Tarmens integritet

En proaktiv tilgang til tarmsundhed

Traditionelt er tarmen blevet betragtet som blot en del af fordøjelsessystemet. Vi ved imidlertid også, at den er en aktiv del af immunsystemet.

I betragtning af tarmens dobbelte funktion er en måde at opnå optimal tarmsundhed hos kalve på ved at bruge et fodertilskud, der er skabt til at fremme gode bakterier og støtte det naturlige forsvar. Denne forebyggende tilgang til dyresundhed kan være med til at reducere antallet af syge kalve og dermed også reducere mængden af antibiotikabehandlinger. Dette kan spare producenterne værdifuld tid og penge i den travle kælvningssæson.

I løbet af de sidste 20 år har Alltech gennemført forskningsforsøg, som har evalueret managementpraksis, der anvender ernæringsteknologier, og virkningerne af disse teknologier på kalvenes sundhed og ydeevne. Visse præbiotika af høj kvalitet har f.eks.vist sig at have en positiv indvirkning på kalvenes tarmsundhed. Præbiotika er ufordøjelige fødevareingredienser, som selektivt stimulerer væksten og/eller aktiviteten af en eller et begrænset antal mikrober i tarmen.
 

At etablere en stærk immunitet hos kalven starter med moderen

 • Ved fødslen fødes kalvene med et naivt immunsystem, fordi moderens antistoffer ikke kan passere placentaen, hvilket gør kalvene modtagelige for sygdomme.
   
 • Råmælken, den første mælk, der produceres ved kælvning, er en af de vigtigste komponenter i kalvens sundhed. Råmælken er kalvens første kilde til de antistoffer, der er vigtige for at beskytte unge kalve, indtil deres immunsystem er fuldt udviklet, hvilket tager 1-2 måneder.
   
 • Undersøgelser af perinatal dødelighed viser, at 4-12 % af kalvene fødes døde eller dør inden for 24 timer efter fødslen. Mange risikofaktorer bidrager til højere perinatal dødelighed, herunder manglende overførsel af antistoffer fra moderen til kalven, hvilket kun forstærker vigtigheden af råmælken og den tidlige håndtering af ernæring til kalve.
   
 • Der er mange faktorer, der kan påvirke råmælkskvaliteten, herunder moderens alder, race og ernæring. Hvis man sikrer sig, at moderens ernæringsbehov er opfyldt inden kælvning, kan moderen overføre råmælk af høj kvalitet til kalven.

Bedre sundhed giver bedre præstationer

Producenter bruger en stor del af deres tid og økonomiske på at forbedre genetikken i deres besætning. Kalve, der både har et stærkt immunsystem og en sund mave-tarm-kanal, vil være bedre i stand til at udnytte næringsstofferne effektivt og nå deres genetiske potentiale.

"Hvis vi kan gøre kalvene sundere og reducere den energi, de bruger på at holde de dårlige bakterier i balance, burde det resultere i bedre præstationer", forklarede Roberts.

Princippet om bedre tarmsundhed for bedre præstationer anvendes bedst i perioder med stress, f.eks. ved fravænning. De stressede perioder har en negativ indvirkning på dyrenes sundhed og vækst på grund af eksponering for nye patogener og perioder med nedsat foderoptagelse. Forbedrer man kalvens ’ydeevne’ som følge af øget effektivitet kan det betyde flere penge i producentens lomme. Dette kan opnås ved hjælp af:

 • Øget tilvækst
   
 • Reduktion af behandlinger og sygdomstilfælde

Forsøg har vist, at en forbedret sundhed og immunitet hos kalvene uden tvivl fører til bedre vækst og tilvækst.

"At være proaktiv med at etablere en sund tarm kan give producentens kalve den hjælp, de skal bruge for at nå deres genetiske potentiale", siger Roberts.


Bio-Mos® fremmer en sund tarm

Bio-Mos® er et fodertilskud, der er formuleret til at fodre mave-tarmkanalen, det optimerer den daglige tilvækst, hjælper med at udvikle kalvenes immunsystem og støtter et sundt tarmmikrobiom uden antibiotika. Med en sund tarm kan kalvene bedre optage næringsstofferne i råmælken, og når de overgår til foder, kan de maksimere deres potentiale til at opnå en høj ydeevne.

Loading...