Skip to main content

Minimer risikoen for lager mykotoksiner

Minimer risikoen for lager mykotoksiner

At værne om dyrenes trivsel og ydeevne er topprioriteter i ethvert landbrug. Men mykotoksiner, som udgør en alvorlig og vedvarende risiko for foderkvaliteten, kan underminere disse mål. Alltechs Europæiske Høstanalyse har afsløret en bemærkelsesværdig høj mykotoksin-udfordring for 2023, primært på grund af de udfordrende vejrforhold.
Mykotoksin problemer starter generelt i marken, men selv om foderstoffer er uforurenede eller minimalt forurenede ved høst, kan de udvikle betydelige mykotoksin niveauer på lageret. Korrekt lagerstyring er derfor afgørende for at minimere yderligere risiko. Dette gælder især i et år med en høj mykotoksin risiko, som i 2023.
Dette indlæg gennemgår hvad man kan gøre for at begrænse udviklingen af lager mykotoksiner.
 

Hvorfor er opbevaring vigtig?

Mug og skimmel, der producerer skadelige mykotoksiner, trives under forhold med høj fugtighed, uregelmæssig temperatur, insektangreb og ilteksponering. Regelmæssig overvågning og vedligeholdelse for at bevare optimale forhold i korn og foder, både ved høst og under opbevaring, er afgørende.

Opbevaring af korn:

Ved korttidsopbevaring skal korn tørres til mindre end 16% vandindhold så hurtigt som muligt efter høst. Ved længere tids opbevaring (6-12 måneder) skal korn tørres til mindre end 14% fugt.

 

 • Undgå ophobning af fugt og sørg for der er tilstrækkelig luftning i kornlagre og siloer (regelmæssig vedligeholdelse af luftningssystemer er vigtig for at opretholde optimal ydeevne).
 • Overvåg regelmæssigt korn temperaturer og fugtighed.
 • Oprethold effektiv insektbekæmpelse.
 • Efterse lagre og siloer for utætheder og fugt.
 • Rengør og inspicér lagre og siloer grundigt mellem forskellige partier af korn og foderstoffer.
 • Hvor det er praktisk muligt, bør ingredienser bruges efter et "først ind, først ud" princip.
 • Brug en skimmelinhibitor såsom Mold-Zap® for at hjælpe med at reducere svampevækst.
 • Etabler et detaljeret overvågningsprogram med et klart sæt standarddriftsprocedurer (SOP'er).

Opbevaring af foder:

Da skimmelsvampe kræver ilt for at vokse, er opnåelse og opretholdelse af et anaerobt miljø nøglen til at reducere vækst og efterfølgende mykotoksinrisiko.

 • Ideelt set ensilér alt foder med mellem 32-36 % tørstof (TS).
 • Forsegl stakken grundigt og overvåg regelmæssigt for at sikre, at et anaerobt miljø opretholdes under hele opbevaringen.
 • Brug et skarpt udtagningsværktøj til at fjerne foder fra stakken.
 • Arbejd dig hen over Ensilagefladen så hurtigt som muligt (ideelt maksimalt fem dage).
 • Forbered den samlede ration (TMR) ved at bruge friskt foder direkte fra stakken og foder derefter med det samme.
 • Fjern restfoder dagligt, inden du fodre igen.
 • Sørg for, at alle blande- og foderområder holdes rene og fri for mugne foderrester.

Download denne praktiske guide her.

Indsigt fra Alltechs Europæiske Høstanalyse 2023

Alltech samarbejder med producenter om at skabe individualiserede mykotoksinstrategier for at komplementere disse opbevaringsteknikker. Denne proces begynder med detaljerede data om mykotoksintruslen i bestemte regioner, afgrøder og arter.
Den årlige Europæiske høstanalyse giver denne vitale information. Rapporten for 2023, der blev udgivet i december, var baseret på test og vurdering af mere end 1.100 prøver, hovedsageligt på det førende Alltech 37+®-laboratorium i Dunboyne, Irland. Dette afslørede en øget trussel på tværs af kontinentet, delvist som følge af stadig mere ekstreme vejr- og klimaforhold.
De vigtigste fund fra dette års europæiske høstanalyse var:

 • Prøverne indeholdt i gennemsnit 4,4 mykotoksiner.
 • Fusarium-relaterede udfordringer i hvede og byg er høje på grund af vedvarende regn.
 • Byg udgør den højeste risiko blandt små korn.
 • Der findes forskellige mykotoksin-udfordringer i majs på tværs af Central- og Sydeuropa.
 • Græsensilage i Storbritannien og Irland udgør en Penicillium- risiko for mælkeproducenter.
   

Disse resultater understreger behovet for at træffe afgørende foranstaltninger for at beskytte produktivitet, rentabilitet og overordnet dyresundhed og -velvære.

Beskyt dig selv mod risikoen for mykotoksiner

Tilmeld dig for at downloade hele rapporten her, og få adgang til andre ressourcer, herunder:

 • Et interaktivt kort over risikoen for mykotoksiner
 • materialer og artikler, der kan downloades
 • en række videoer med praktiske information fra Alltech-eksperter

Disse vigtige værktøjer vil give dig mulighed for at træffe de mest effektive beslutninger om mykotoksinkontrol i den kommende fodringssæson.
 

 

 


 

Loading...