Skip to main content

Muuh-ligheden for at flytte CO2 - Den biogene kulstofcyklus

biogene kulstofscyklus

I mange år har køer været omdrejningspunktet i debatten om klimaforandringerne, hvor de er set som en stor kilde til drivhusgas på grund af det metan, de udleder, når de bøvser og fordøjer deres foder. Det er korrekt, at køer producerer metan, men det viser sig, at det metan køerne udskiller påvirker miljøet mindre, end vi tidligere har regnet med.

Hvorfor det?
Fordi metanen bliver genbrugt i en naturlig proces, der kaldes den biogene kulstofcyklus.
Hør interviewet med Dr. Frank Mitloehner


Hvad er den biogene kulstofcyklus?

Den biogene kulstofcyklus er en proces, hvor planter, dyr og miljøet genanvender kulstof. Planter fanger kuldioxid (CO2) fra luften gennem fotosyntesen og omdanner det til kulhydrater. Disse kulstofs-baserede kulhydrater opbevares i planten og bliver senere spist af en drøvtygger, såsom en malkeko. Noget af det kulstof sendes retur til atmosfæren gennem koens bøvser og gødning. Over de næste 12 år omdannes dette metan igen til kuldioxid, og cyklussen begynder forfra.

Den biogene kulstofcyklus er en vigtig del af liv på jorden: Den giver føde til planter, der giver føde til dyr, der giver føde til os. I den biogene kulstofcyklus bliver kulstof genbrugt, i stedet for at det ophober sig. Og så er den biogene kulstofcyklus relativt hurtig; den foregår over få årtier, fremfor flere århundreder eller årtusinder, som det tager for drivhusgassen fra fossile brændstoffer at komme tilbage i jorden. 

 

 

Sådan reducerer man udledningen fra husdyr

Den biogene kulstofcyklus er et loop, der genanvender kulstof om og om igen. Så hvad sker der med denne cyklus, hvis vi reducerer metanudledningen fra køer? 

Planter vil altid have et behov for kuldioxid (CO2). Hvis vi reducerer det metan, der produceres af køer, så vil planter begynde at optage den overskydende CO2 i atmosfæren for at kunne vokse. Ved at reducere mængden af drivhusgasser, såsom CO2 i atmosfæren, kan vi være med til at sænke den globale opvarmning.

”Hvis man reducerer metan fra kvæg, så trækker man kulstof fra atmosfæren, og det leder til global afkøling,” sagde Dr. Frank Mitloehner, direktør hos CLEAR Center samt professor og air quality specialist ved University of California. 
Kan det lade sig gøre? ”Ja, det kan lade sig gøre, og det er allerede begyndt.”
 

Der er flere forskellige metoder til at reducere metan, der produceres af husdyr. Her er nogle få tips til, hvordan landmænd kan reducere udledningen af drivhusgasser og derved minimere deres dyrs påvirkning af miljøet. 

  • Brug metanreducerende foderadditiver til at reducere enterisk fermentering, som derved minimerer produktionen af metan. Additiver såsom tannin, tang, fedt og olier kan hjælpe med at hæmme metanogener i vommen, hvilket reducerer den enteriske metanudledning. Landmænd er også begyndt at bruge løsninger såsom gær til at reducere udledningen af metan og nitrogen – alt imens mælkeydelse, fedt og proteinindhold forbliver intakte.  
     
  • Undersøg fodringsstrategier. For eksempel ved at øge mængden af fedt eller med korn i en ration til køer kan reducere udledningen af metan. 
     
  • Undersøg mulighederne indenfor opbevaring og håndtering af gødning 

Der er endda nogle landmænd, der har fundet måder at udnytte metan som en energikilde. I Californien laver dairy digester technology gødning om til naturgas, som kan bruges til generatorer, køretøjer, eller blive solgt til det lokale forsyningsselskab -  det er et ægte win-win. Ficalini Farms lige udenfor Modesto i Californien har et biogasanlæg, der bruger gødningen fra deres malkekvæg til at give strøm til hele gården og 300 husstande i lokalområdet! 

Der er ikke to gårde, der er ens, og der er mange muligheder for at reducere udledningen af metan fra husdyr. Det gør, at landmænd har muligheden for at finde den løsning, der passer bedst til deres produktion. Alle de løsninger kan sammen være med til at gøre en stor forskel for klimaet i mange generationer. 

Køernes indflydelse

Kvæg har en vigtig rolle i historien om vores planet. Som et led i den biogene kulstofcyklus, hjælper kvægene med at genbruge kulstof, alt imens de producerer fødevarer til os mennesker. Og som en kontrollerbar metankilde, har de en endnu større rolle i kampen mod at bremse den globale opvarmning. 
Det hele falder tilbage på, hvordan vi håndterer vores kvæg. Lige fra fodereffektivitet, foderindtag og hvordan vi kommer af med gødningen, så er evnen til at sænke CO2 klovaftrykket i hænderne på vores landmænd og landbrugsindustrien. Med den rette forskning, planlægning og forståelse kan vi stoppe med at gøre kvæg til syndebuk i klimadebatten og forstå deres sande potentiale til at modvirke den globale opvarmning 
 

 

Vil du vide mere så besøg Planet of Plenty 

Loading...