Skip to main content

Ochrana

Prirodzené posilňovanie obranyschopnosti rastlín  
Postupným obmedzovaním používania tradičných chemikálií vo svete sa otvára priestor pre bio-racionálne riešenia rastlinnej výroby v rámci štandardných aplikačných programov. Cieľom posilňovania prirodzenej obrany rastlín lepšou výživou v rámci programov ochrany rastlín spoločnosti Alltech  je obmedziť potrebu fungicídov prostredníctvom integrácie konvenčných fungicídov s biofungicídmi a výživovými doplnkami. Naše výskumné stredisko nutrigenomiky chce poskytovať jedinečné prírodné riešenia pre zlepšovanie zdravia rastlín a zvyšovanie ich odolnosti voči infekciám.  

Ako sa vyhnúť použitiu jedovatých chemikálií bez straty zisku 
Poľnohospodárstvo sa snaží udržať krok s rastom svetovej populácie bez toho, aby sa vyčerpali prírodné zdroje. Sme preto nútení prichádzať na inovačné spôsoby, ako z mála urobiť viac. K tomu si pridajte stále početnejšie zákazy rôznych chemikálií a hlas spotrebiteľskej verejnosti volajúci po čistej, vysledovateľnej produkcii a výsledkom je oná dilema modernej doby. Ako mnohé v minulosti bežne používané chemikálie upadajú do nemilosti, rýchlo získavajú na popularite prírodné produkty, ktoré vytláčajú nežiaduce chemikálie v bežných programoch ošetrovania pôdy. Metódy biologickej kontroly spolu s presnými nutričnými stratégiami sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou moderných agronomických programov.  

Obrana pred ekologickými hrozbami  
Boj proti škodcom musí hľadať krehkú rovnováhu medzi škodcom, hostiteľskou rastlinou a prostredím produkcie. Zničenie všetkých škodcov, hmyzu, patogénov a buriny nie je možné. Rastlinná produkcia je úzko spätá s prostredím a v ochrane hrá svoju úlohu aj úrodnosť. Posilnenie prirodzenej obranyschopnosti rastlín zlepšuje kvalitu úrody a výnosy znížením výskytu plesňových chorôb rastlín. 

Loading...