Skip to main content

Pôda

Revitalizácia pôdy 
Agronomická produkcia je ovplyvnená mnohými faktormi, ale základom pre plné využitie genetického potenciálu plodín je zdravý agrobióm. Technológia zabezpečenia zdravia pôdy - výsledok pokročilého výskumu špecifických bakteriálnych metabolitov a enzymatických zlúčenín – podporuje rozvoj zdravého a silného koreňového systému rastlín. Toto riešenie zahŕňa pôdne aktivátory, mikrobiálne inokulanty a hnojivá. Zdravá pôda je základom dobrého zdravia rastlín a tieto technológie podporujú rozvoj prospešných pôdnych mikróbov, ktoré napomáhajú rozkladu rastlinných zvyškov, zvyšujú prístupnosť živín a posilňujú rast koreňov.  

Zdravý agrobióm 
Rastlinnú produkciu ovplyvňuje mnoho faktorov. Vhodná príprava pôdy zmenšuje rozdiel medzi genetickým potenciálom plodín a skutočným výnosom. Rastlina svojím rastom odoberá z pôdy živiny, preto je pre zdravý rast potrebné rozumieť pôde a vyživovať ju. Pre obnovu pôdy pred každou sezónou je potrebné venovať osobitú pozornosť úrodnosti (hnojeniu), pH, štruktúre (kypreniu), obsahu organických látok, odvodneniu, orbe, výberu miesta, hodnoteniu a príprave a pestovaniu životaschopnej mikrofauny a mikroflóry.  

Zachovanie vlhkosti pôdy a priaznivých pôdnych baktérií  
Nie všetky pôdne mikroorganizmy rastlinnej produkcii škodia. Zdravá rizosféra a koreňová zóna naopak podporujú výnosy plodín. Aktivácia pôdnej mikroflóry a zachovávanie pôdnych baktérií sú dôležité pre zvyšovanie životaschopnosti rastlín a obmedzovanie pôdnych patogénov. Prospešné pôdne mikroorganizmy sú kľúčom k zlepšovaniu úrodnosti pôdy a zdravia koreňov. 

Loading...