Skip to main content

Høsten 2023: Status på mykotoksiner i Europa

Høsten 2023: Status på mykotoksiner i Europa

Risikoen for mykotoksiner fremhæves af kontrasten i vækstsæsonen 

I Europa har vi set en stor forskel mellem vækstsæsonerne i 2022 og 2023. I 2022 var der tørke, mens vejret i 2023 både havde tørke og store skybrud. For at håndtere disse skiftende forhold effektivt, er innovative værktøjer som CropProphet meget nyttige. CropProphet er et system, der bruger vejrdata til at forudsige høstudbyttet, og det er designet til at hjælpe landmænd med at sikre både kornkvalitet og udbytte.

I Sydeuropa, herunder Spanien og Grækenland, oplevede man en længere periode med kraftig regn, efter at der havde været tørke, det påvirkede vinterafgrøderne i Spanien fra januar til maj. Dette vækker bekymring for en stigning i Fusarium i majsen fra disse områder. Samtidig har det Nordlige Europa, særligt den østlige del af Skandinavien og de baltiske lande, haft udfordringer med høj fugtighed, hvilket har ført til en forsinket høst og derved en større risiko for udvikling af mug og skimmel

Herhjemme i Danmark, fik vi det ene skybrud efter det andet givet bekymring for mykotoksiner, da afgrøderne allerede havde været påvirket af tørke, herunder hvede og byg.

I Central- og Vesteuropa har de for det meste haft normale eller lidt over normale mængde nedbør. Men denne tilsyneladende gode tilstand kan måske stadig byde på udfordringer.

De foreløbige data fra Alltech's Europæiske Høstanalyse for 2023 indikerer, at risikoen for mykotoksiner - især fra korn, halm og ensilage - er højere end tidligere år, uanset dyreart. De primære syndere er type B trichothecener, Penicillium, type A trichothecener og zearalenon. Emerging Mycotoxins topper listen og er fundet i 91,1% af prøverne. Gennemsnittet af mykotoksiner pr. prøve er 4,4, og 92% af prøverne indeholder to eller flere mykotoksiner. Bemærkelsesværdigt viser disse data den højeste koncentration af DON i byg på 14.074 ppb.

Hvad er Alltechs Høstanalyse?

Alltechs Høstanalyse, et globalt initiativ der har kørt i et årti, er et omfattende skridt i at forstå kvaliteten af den nye høst og forekomsten af mykotoksiner på verdensplan. Programmet samler tendenser og gør det muligt at sammenlign data på tværs af år og regioner. Denne analyse spiller en afgørende rolle i at ruste landbruget med den viden, de har brug for, for at kunne træffe informerede beslutninger. I Europa samarbejder Alltech med SGS for at skabe et komplet billede af risikoen for mykotoksiner over hele kontinentet.

Fremtiden

Når resultaterne fra Alltechs Høstanalyse kommer, kan landbruget se frem til at få en masse information om høstens kvalitet i forhold til mykotoksiner, ikke blot i Danmark men for hele Europa. 
Hvis du vil høre mere om Alltechs Europæiske Høstanalyse 2023 og de fund der er blevet gjort i vores region, kan du se mere på Alltechs Høstanalyse 2023 
 

Loading...