Skip to main content

Iniciativa Planet of Plenty

Dr. Mark Lyons, prezident a CEO společnosti Alltech, nastínil novou vizi budoucnosti společnosti a vyzval více než 3 500 účastníků konference ONE, aby se připojili ke "spolupráci na iniciativě Planet of Plenty™" ("planeta hojnosti", z angl. plenty = hojnost, dostatek, blahobyt).

Na této konferenci již před třiceti lety vystoupil jeho otec, zakladatel společnosti Alltech, Dr. Pearse Lyons. Zavázal se tehdy, že společnost Alltech bude vyznávat princip ACE, který zdůrazňuje význam aktivit, které jsou přínosné pro zvířata, spotřebitele i životní prostředí. Neochvějně věřil tomu, že prosperita jednotlivých součástí této triády závisí na zachování jejich vzájemné harmonie. V té době to byla radikální myšlenka – tak radikální, že někteří klienti dokonce z konferenčního sálu odešli.

Kvůli ztenčujícím se přírodním zdrojům, změnám klimatu a nárůstu populace se však dnes idea udržitelnosti rychle stává neoddiskutovatelným principem podnikání i zemědělství. Je třeba si uvědomit, že každý podnik i jedinec svým přístupem rozhoduje o tom, zda pro nás bude naše planeta v budoucnu zdrojem nebezpečí, anebo nám bude naopak skýtat příhodné podmínky k životu.

"Vzhledem k přijímání nových technologií a způsobů řízení a především díky síle lidského důvtipu jsme přesvědčeni, že naplnění představy Planet of Plenty je reálné," řekl Lyons. "Vize Planet of Plenty posouvá náš původní princip ACE do nového světa možností, v němž může každý z nás pozitivně ovlivnit planetu, kterou společně sdílíme."

Na zemědělství je často svalována vina za změny klimatu. Žádné jiné odvětví však nemá tak velký potenciál uplatnit pozitivní vliv na celou planetu – může totiž navázat na odkaz původních správců krajiny a půdy.

"Zemědělství je jediné odvětví, které může prostřednictvím svého primárního poslání snižovat emise uhlíku," říká David Butler, manažer společnosti Alltech v oblasti udržitelnosti. "Existuje několik technicky nenáročných postupů a současně technologicky velmi vyspělých inovací, díky nimž by se mohl uhlík vracet zpět do půdy a lesů. Zároveň by tyto postupy a inovace zvyšovaly produkci potravin."

Na nové webové stránce PlanetofPlenty.com jsou uvedeny příklady zemědělských metod, které mohou zlepšit životní prostředí. Jsou zde také uvedeny inspirující příběhy lidí a technologií, které poukazují na reálnost myšlenky "planety hojnosti".

"Na tomto webu zveřejňujeme strhující příběhy lidí objevujících nové přístupy a vyvíjejících technologie, které jsou příslibem pozitivnější budoucnosti naší planety – od izraelského právníka, jenž používá metodu CRISPR k řešení jednoho z největších problémů u drůbeže, až po irského podnikatele, který pomocí technologie založené na magnetismu omezuje unášení rozprášených postřiků," uvedla Orla McAleer, ředitelka marketingu společnosti Alltech. "Tím, že vyprávíme jejich příběhy, chceme podpořit častější uplatňování trvale udržitelných postupů. Naším hlavním cílem je však inspirovat lidi k důvtipným řešením a podporovat ducha vzájemné spolupráce."

Příběhy je možné prohlížet a sdílet na webové stránce Planet of Plenty nebo na sociálních sítích pomocí hashtagu #PlanetofPlenty. Společnost Alltech také oceňuje farmáře, studenty, podnikatele, firmy, neziskové organizace a komunity, které v oblasti zemědělství usilují o uskutečnění myšlenky Planet of Plenty.

"Abychom vytvořili svět, který bude oplývat dostatkem zdrojů, musíme spolupracovat napříč odvětvími a světovými regiony a objevovat, testovat a aplikovat nové myšlenky," řekl Dr. Lyons. "Každý sice jdeme vlastní cestou, která je jedinečná a liší se od cest ostatních lidí, budeme-li však spolupracovat, můžeme si vytyčit jeden společný cíl. Tímto cílem může být "planeta hojnosti" (Planet of Plenty), která všem, již na ní žijí, skýtá dostatečné množství výživných potravin, umožňuje odpovědné spravování celosvětových zdrojů v zájmu příštích generací a nabízí bezpečné životní prostředí pro lidi, zvířata a rostliny prospívající ve vzájemné harmonii."

 

Loading...