Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání

Děkujeme za návštěvu našich webových stránek. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit osobní údaje, které nám na této webové stránce poskytujete. V těchto zásadách ochrany osobních údajů získáte povědomí o tom, jak se staráme o vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou našich webových stránek (bez ohledu na to, odkud si je prohlížíte), a poskytneme vám důležité informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů.

Vysvětlíme vám, jak chráníme a používáme osobní údaje, které shromažďujeme na našich webových stránkách. Účelem informací obsažených v těchto zásadách je objasnit vám, proč shromažďujeme vaše osobní údaje, jak k nim přistupujeme a jak je používáme a uchováváme, aby byly za všech okolností v bezpečí. Přečtěte si prosím tyto zásady ochrany osobních údajů dříve, než začnete používat naše webové stránky nebo než budete zadávat jakékoli osobní údaje.

O společnosti Alltech a o tom, proč jsou její zásady ochrany osobních údajů zveřejněny právě zde

Společnost Alltech založil v roce 1980 irský podnikatel a vědecký pracovník Dr. Pearse Lyons. Alltech se zaměřuje na objevy a realizaci řešení v oblasti trvale udržitelné výživy rostlin a zvířat. Díky odborným znalostem v oblasti fermentace kvasinek, fermentace pevné fáze a nutrigenomiky je Alltech předním výrobcem a zpracovatelem kvasinkových přísad, organických stopových minerálů, krmných přísad, premixů a krmiv. Celosvětové ústředí společnosti Alltech sídlí na adrese 3031 Catnip Hill Road, Nicholasville, Kentucky 40356, USA. Evropské ústředí má sídlo v Irsku v centru All-Technology Limited Alltech Bioscience Center, Summerhill Road, Sarney, Dunboyne Co. Meath. Alltech shromažďuje a uchovává osobní údaje, které zadáváte na této webové stránce. Společnost Alltech může sdílet vaše osobní údaje interně s ostatními členy skupiny Alltech Group a s jejími poskytovateli služeb, kteří pomáhají společnosti Alltech při realizaci konkrétních služeb.

Alltech Inc (dále jen „společnost“) se skládá z různých právnických osob, které jsou součástí širší skupiny firem (dále jen „skupina Alltech“), o které se můžete více dozvědět zde. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou formulovány jménem skupiny Alltech Group. Kdykoliv v těchto zásadách uvádíme výrazy „Alltech“, „my“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli příslušnou společnost ve skupině Alltech Group, která je zodpovědná za zpracování vašich údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky společnosti Alltech a společností, které na tyto zásady ochrany osobních údajů odkazují.

Je možné získat další informace o zásadách ochrany osobních údajů týkajících se jiných webových stránek Alltech?

Pokud si přejete zobrazit další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů, které se týkají jiných webových stránek společnosti Alltech nebo souvisejících prohlášení o ochraně osobních údajů, klikněte prosím na odkaz zásad ochrany osobních údajů na příslušných webových stránkách nebo souvisejících prohlášení.

Musí Alltech shromažďovat osobní údaje ze zákona?

Předtím, než začneme shromažďovat vaše osobní údaje pro konkrétní účely, požádáme vás o souhlas. Obecně shromažďujeme údaje pouze pro účely analýzy webových stránek. K identifikaci jednotlivých uživatelů nepoužíváme IP adresy. Pokud jsme povinni shromažďovat osobní údaje podle zákona nebo nařízení za účelem provedení konkrétní služby nebo poskytnutí konkrétního produktu, budeme k tomu potřebovat váš souhlas, a to ještě před tím, než vám poskytneme danou službu nebo daný produkt, na jejichž dodání jsme s vámi uzavřeli smlouvu. Uzavřeme-li s vámi smlouvu, bude tato smlouva obsahovat také informace o tom, jak chráníme vaše soukromí.

Dodržuje Alltech pravidla ochrany soukromí a údajů v souladu s GDPR?

Alltech vynakládá veškeré úsilí, aby zpracovával data v souladu se zákony zemí, ve kterých působí. To se týká také všeobecného nařízení Evropské unie o ochraně údajů (GDPR). Přijímáme vhodná opatření na ochranu osobních údajů, které poskytujete společnosti Alltech. Osobní údaje zahrnují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby nebo subjektu údajů.

Co když Alltech změní způsob, jakým chrání mé osobní údaje?

Pokud změníme postupy, abychom zdokonalili způsob ochrany vašich osobních údajů, budeme tyto zásady aktualizovat a aktualizaci zveřejníme na těchto webových stránkách. V některých situacích vám aktualizované zásady můžeme poslat také e-mailem. Navštívíte-li webové stránky společnosti Alltech, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, abyste zcela bezpečně věděli, jak budou vaše osobní údaje použity.

Jaká práva v oblasti ochrany osobních údajů se vztahují na uživatele webových stránek Alltech?

Uživatelé webových stránek Alltech mají: právo na přístup ke svým údajům, nárok na provedení opravy údajů ze strany společnosti Alltech, právo na přenositelnost údajů a právo na odstranění svých údajů z databází společnosti Alltech, a to kdykoliv. Uživatelé mají také právo a možnost kdykoliv upravit předplatné (odběr) u společnosti Alltech.

Jako uživatelé webových stránek Alltech máte tato práva:

Požádat o přístup k osobním údajům (všeobecně známá „žádost o přístup k údajům“), které o vás společnost Alltech uchovává.

Požádat o opravu osobních údajů, které o vás společnost Alltech uchovává. Na základě tohoto práva můžete společnost Alltech požádat o opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o vás uchovává.

Požádat o vymazání osobních údajů, které o vás společnost Alltech uchovává. Toto právo vám umožňuje požádat o vymazání nebo odstranění osobních údajů v případě, že není důvod k jejich dalšímu zpracovávání. Vezměte prosím na vědomí, že vyhovět vaší žádosti o vymazání dat nemusí být vždy možné, a to z konkrétních právních důvodů, o kterých vás budeme na požádání informovat (pokud je to relevantní).

Vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (nebo oprávněného zájmu třetí strany) – vy nicméně můžete mít na základě vlastní konkrétní situace proti oprávněnosti zpracovávání údajů námitky, pokud se domníváte, že to ovlivňuje vaše základní práva a svobody.

Požádat o předání vašich osobních údajů třetí straně.

Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, z něhož při našich aktivitách vycházíme, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování provedená na základě souhlasu před jeho odvoláním. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout určité produkty nebo služby. Jestliže se vás tato možnost přímo týká, budeme vás o tom v okamžiku odvolání souhlasu informovat.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Údaje týkající se vaší osoby shromažďujeme s využitím různých metod:

Přímá interakce. Svoji [totožnost a kontaktní údaje] nám poskytujete vyplněním formulářů nebo prostřednictvím poštovní, telefonické, e-mailové nebo jiné komunikace s námi. To zahrnuje osobní údaje, které nám poskytujete v těchto situacích:

 • informujete se o našich produktech nebo službách;
 • vytvoříte si účet na našich webových stránkách;
 • objednáte si naše služby nebo publikace;
 • požádáte o zaslání marketingových materiálů;
 • zúčastníte se soutěže, propagační akce nebo průzkumu; nebo
 • poskytnete nám zpětnou vazbu nebo nás kontaktujete.

Automatizované technologie nebo interakce Při interakci s našimi webovými stránkami automaticky shromažďujeme technické údaje o vašem zařízení a vzorcích prohlížení internetových stránek. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookies, které podrobněji popisujeme v Zásadách používání cookies.

Za jakým účelem vaše údaje shromažďujeme?

Díky osobním údajům, které nám poskytujete, můžeme odpovídat na vaše dotazy a/nebo vám doručovat marketingové e-maily a e-bulletiny, které odebíráte. Jsou také zdrojem informací, které potřebujeme, abychom se s vámi spojili v souladu se souhlasem, který nám udělujete v souvislosti se shromažďováním vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje nepoužíváme pro účely automatizovaného rozhodování nebo profilování.

Alltech bude vaše osobní údaje používat výhradně k účelům, které jsou v souladu s původním smyslem jejich shromažďování. Pokud chcete vědět, jak zpracovávání údajů souvisí s původním účelem, pro nějž jsme je začali shromažďovat, obraťte se na nás prosím.

Bude-li nutné použít vaše osobní údaje za účelem, které s původním účelem nesouvisí, budeme vás o tom informovat a požádáme vás buď o další souhlas, anebo vám vysvětlíme, proč musíme ze zákona vaše osobní údaje v konkrétní situaci použít.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu, a to v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to zákon vyžaduje nebo povoluje.

 

Příklady kategorií osobních údajů, které shromažďujeme:

 • Údaje o totožnosti zahrnují [jméno, rodné příjmení, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor a titul].
 • Kontaktní údaje zahrnují [fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla].
 • Transakční údaje zahrnují [podrobnosti o platbách, které jste provedli nebo obdrželi, a další podrobnosti o produktech a službách, jež jste od nás zakoupili].
 • Technické údaje zahrnují [adresu internetového protokolu (IP), přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časových pásem, typy a verze modulů prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie týkající se zařízení, která používáte k přístupu na tuto webovou stránku].
 • Profilové údaje zahrnují [vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste provedli, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a reakce v rámci průzkumů].
 • Údaje o používání zahrnují [informace o tom, jak používáte naše webové stránky, produkty a služby].
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují [informace o tom, jakým způsobem od nás a našich třetích stran chcete přijímat marketingové informace, a údaje o vašich komunikačních preferencích].

Neshromažďujeme o vás informace, které patří do zvláštní kategorie osobních údajů (ty zahrnují podrobnosti o rase nebo etnickém původu, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informacích o zdraví nebo genetických a biometrických údajích). Neshromažďujeme žádné informace o odsouzení v trestních věcech a trestných činech.

Lze k těmto webovým stránkám přistupovat bez poskytnutí osobních údajů?

K mnoha stránkám na našem webu můžete přistupovat, aniž byste nám poskytli jakékoliv osobní údaje. Nabízí-li tato stránka možnost poskytnout osobní údaje například vyplněním své e-mailové nebo poštovní adresy, můžete zde udělit souhlas s tím, že vaše údaje použijeme, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v prohlášeních o ochraně osobních údajů, která jsou součástí formulářů, prostřednictvím kterých osobní údaje zadáváte.

Kde přesně zpracovává Alltech osobní údaje?

Správcem osobních údajů, které shromažďujeme, je společnost Alltech. Alltech v některých případech spolupracuje na zpracování osobních údajů s poskytovatelem služeb v oblasti zpracování dat (zpracovatele údajů). V takovém případě musí zpracovatel údajů na základě smlouvy přijmout vhodná opatření na ochranu osobních údajů. Zpracovatel údajů zpracovává data pouze podle pokynů společnosti Alltech a v souladu se zákony Evropské unie. Je možné, že vaše osobní údaje mohou být uloženy i mimo Evropskou unii, konkrétně ve Spojených státech. Zpracovatelé údajů, kteří spolupracují se společností Alltech, jsou smluvně zavázáni chránit osobní údaje v souladu se zákony Evropské unie, a to bez ohledu na místo jejich uložení.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Díky tomu, že uchováváme osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme odpovídat na vaše dotazy a/nebo vám doručovat marketingové e-maily a e-bulletiny, jež odebíráte. Pokud požádáte o ukončení odběru, společnost Alltech bude poskytnuté údaje uchovávat po dobu jednoho roku za účelem přípravy statistik a zpracování vašich připomínek a dotazů. Tento způsob archivace zvolíme pouze v případě, pokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto informace uchovávali po uvedenou dobu. Společnost Alltech vaše údaje na požádání odstraní, je nicméně možné, že bude muset vaše osobní údaje za určitých okolností sdílet s právními orgány. Učiní tak ovšem pouze v případě, že to vyžaduje zákon.

Jak mám postupovat, když nadále nechci od společnosti Alltech dostávat marketingová sdělení?

Kdykoliv nás můžete požádat, abychom vám přestali posílat marketingová sdělení, a to prostřednictvím odhlašovacích odkazů obsažených ve sděleních, která jsme vám již poslali. Anebo se na nás kdykoliv obraťte na adrese privacy@Alltech.com.

Rozhodnete-li se odhlásit odběr marketingových sdělení, budeme vaši žádost respektovat a další sdělení vám již nebudeme posílat. Vaše osobní údaje budeme nadále používat, pokud je budeme mít k dispozici v důsledku skutečnosti, že jste od nás zakoupili určité produkty či služby, zaregistrovali jste si u nás záruční dokumenty, sdělili jste nám své zkušenosti s produkty či službami nebo provedli jiné transakce. Vaše osobní údaje uchováváme v situacích popsaných výše s cílem nadále vám poskytovat služby související s těmito transakcemi.

Jakým způsobem se mohu obrátit na tým společnosti Alltech pro ochranu osobních údajů s cílem položit dotaz nebo požádat o informace související s mými právy jako subjektu údajů?

Na společnost Alltech se můžete obrátit, pokud žádáte o přístup ke svým osobním údajům, anebo požadujete jejich opravu nebo odstranění. Můžete také podat stížnost na adresu týmu společnosti Alltech pro ochranu osobních údajů nebo položit jakýkoliv jiný dotaz týkající se osobních údajů. Pro tento účel prosím použijte e-mailovou adresu privacy@alltech.com.

Zásady používání cookies (samostatné), které se zobrazí ve vyskakovacím okně poté, co uživatel navštíví webovou stránku

Jak fungují cookies a jak jsou na této webové stránce používána?

Cookie je malý soubor sestávající s písmen a čísel, která jsou (s vaším souhlasem) uložena ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače. Cookies obsahují informace, které jsou kopírovány na pevný disk vašeho počítače. Díky cookies vás můžeme lépe identifikovat (lépe řečeno váš počítač), když navštívíte naše stránky.

V okamžiku, kdy navštívíte tyto webové stránky, náš server automaticky zaznamenává určité informace o vaší návštěvě – patří mezi ně vaše IP adresa, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, kompletní údaje o URL před návštěvou, během návštěvy a po návštěvě našich stránek, doba odezvy stránek, chyby stahování, délka návštěvy určitých stránek, informace o interakci se stránkou (např. rolování, klikání a pohyby myši) a také čas a trvání vaší návštěvy.

Cookies a technologie sledování (tracking) jsou užitečné pro shromažďování informací např. o typu prohlížeče a operačním systému, sledování počtu návštěvníků stránky a způsobu, jakým návštěvníci stránku používají. Cookies také umožňují přizpůsobení stránky potřebám uživatelů. Prostřednictvím cookies a sledovacích technologií není možné shromažďovat osobní údaje. Pokud jste však v minulosti poskytli osobně identifikovatelné údaje, cookies s nimi mohou být propojeny.

Podrobnosti o cookies jsou uvedeny ZDE.

Loading...