Skip to main content

Dobročinnost

Společnost Alltech byla založena v roce 1980 Dr. Pearsem Lyonsem, který měl velký sen, ale kapitál pouhých 10 000 dolarů. I dnes Alltech zůstává soukromou společností se silným smyslem pro povinnost vůči komunitám, v nichž působíme.  

Nadace ACE Alltech  

Alltech věří v sílu obdarovávání. Proto jsme založili Nadaci Alltech ACE, charitativní sdružení, které pomáhá financovat filantropické úsilí naší společnosti, jejích zaměstnanců i našich partnerů po celém světě.  

Projekt Udržitelná Haiti 

Po ničivém zemětřesení v roce 2010 zahájila společnost Alltech projekt Udržitelná Haiti, realizovaný ve městě Ouanaminthe s cílem pomoci vybudovat udržitelnou budoucnost v jedné malé části ostrova Haiti. Naše úsilí se zaměřuje na vzdělání, zlepšování a modernizaci škol, pomoc místním podnikům, zavedení prodeje místní kávy a rumu a řízení různých projektů ekonomického rozvoje v zemi.  

  • Kromě zemětřesení: Dlouhodobé problémy Haiti 

Haiti má řadu problémů, ještě dále zhoršovaných místními přírodními katastrofami. Staletí chudoby v této nejchudší zemi Západní polokoule mají dnes za následek špatně postavené a udržované stavby a rozlehlé chudinské čtvrti s provizorními příbytky.  
Kromě toho zde po více než dvě staletí probíhalo neudržitelné kácení lesů a zakládání polí pro zemědělskou výrobu, které vedlo k devastující erozi půdy. To zvýšilo riziko záplav a oslabování zemědělského potenciálu.  
Udržitelný ekonomický rozvoj je klíčem k celkovému zlepšení situace na Haiti. Proto investujeme do její budoucnosti na úrovni úplných základů.  

  • Udržitelný rozvoj začíná mezi lidmi 

Neexistuje udržitelnost bez vzdělání, proto projekt Alltech Udržitelná Haiti zahrnuje úplnou finanční odpovědnost za obnovu a podporu vzdělání na dvou školách na severu Haiti. Náš projekt také vedl ke vzkříšení jednoho klenotu Haiti: místní arabské kávy ze 100 % pěstované ve stínu, kterou Alltech uvedl znovu na trh a prodává pod značkou Alltech® Café Citadelle. 

Společně se snažíme vybudovat udržitelnější budoucnost v jedné malé části ostrova Haiti vytvářením pracovních příležitostí pro místní obyvatele a probouzením celoživotní touhy po vzdělání v jejich dětech.  

Více o školách na Haiti: https://www.alltech.com/about/philanthropy/sustainable-haiti-project/schools-haiti 

Další informace o projektech pomoci v různých částech světa: https://www.pearselyonsace.org/our-impact/ 

Loading...