Skip to main content

Půda

PŮDA 

Nejnovější mikrobiologické poznatky pro podporu revitalizace půdy a zdraví kořenového systému rostlin 

Revitalizace půdy 
Agronomická produkce je ovlivněna řadou faktorů, ale základem pro plné využití genetického potenciálu plodin je zdravý agrobiom. Technologie pro zabezpečení zdraví půdy - výsledek pokročilého výzkumu specifických bakteriálních metabolitů a enzymatických sloučenin – podporuje rozvoj zdravého a silného kořenového systému rostlin. Toto řešení zahrnuje půdní aktivátory, mikrobiální inokulanty a hnojiva. Zdravá půda je základem dobrého zdraví rostlin a tyto technologie podporují rozvoj prospěšných půdních mikrobů, které napomáhají rozkladu rostlinných zbytků, zvyšují přístupnost živin a posilují růst kořenů.  

Zdravý agrobiom 
Rostlinnou produkci ovlivňuje řada faktorů. Vhodná příprava půdy zmenšuje rozdíl mezi genetickým potenciálem plodin a skutečným výnosem. Jak rostlina roste, odebírá z půdy živiny, proto je pro zdravý růst potřeba rozumět půdě a vyživovat ji. Pro obnovu půdy před každou sezónou je třeba věnovat zvláštní pozornost úrodnosti (hnojení), pH, struktuře (kypření), obsahu organických látek, odvodnění, orbě, výběru místa, hodnocení a přípravě a pěstování životaschopné mikrofauny a mikroflóry.  

Zachování vlhkosti půdy a příznivých půdních bakterií  
Ne všechny půdní mikroorganismy jsou pro rostlinnou produkci škodlivé. Zdravá rhizosféra a kořenová zóna naopak podporují výnosy plodin. Aktivace půdní mikroflóry a zachovávání půdních bakterií jsou důležité pro zvyšování životaschopnosti rostlin a omezování půdních patogenů. Prospěšné půdní mikroorganismy jsou klíčem ke zlepšování úrodnosti půdy a zdraví kořenů. 

 

Kontaktujte nás 

 

 

Loading...