Skip to main content

Alltech zprovoznil svoji první evropskou laboratoř IFM™

Nadnárodní společnost Alltech, která se zabývá výživou zvířat, uvedla ve spolupráci s britskou univerzitou Harper Adams do provozu první evropskou laboratoř Alltech IFM™ využívající metodologii fermentace in vitro. Alltech IFM je užitečný nástroj v oblasti výživy zvířat, který simuluje fermentaci v bachoru a vyhodnocuje stravitelnost krmiv a píce v zažívacím traktu zvířat.

Chovatelé a výrobci krmiv mohou s využitím modelu Alltech IFM identifikovat překážky optimálního fungování bachoru u přežvýkavců. Díky Alltech IFM je možné sestavovat krmné dávky na základě dostupnosti živin, což snižuje energetické ztráty a omezuje plýtvání krmivem.

Vzorky krmiva, například koncentráty, čerstvé pícniny, siláže nebo úplné směsné krmné dávky (TMR), se inkubují s použitím bachorové tekutiny po dobu 48 hodin. Následně se provede analýza těkavých mastných kyselin (VFA) a mikrobiální biomasy. Alltech IFM měří produkci plynů během celého procesu, což znamená, že je možné vypočítat objem energie ztracené ve formě metanu a také emise metanu. Metodu Alltech IFM validovala organizace Carbon Trust jako účinný nástroj predikce emisí enterického metanu specifických pro farmy a krmiva.

Laboratoř, která se uvádí do provozu na britské univerzitě Harper Adams, je sedmým zařízením IFM společnosti Alltech na světě.

"Otevření laboratoře Alltech IFM v Evropě je pro nás významným krokem vpřed, neboť nyní můžeme analyzovat složení evropských krmných dávek a poskytovat našim zákazníkům výhody založené na pokročilejší technické podpoře," uvedl Matthew Smith, viceprezident společnosti Alltech. 

Tato spolupráce upevňuje vědeckovýzkumné spojenectví společnosti Alltech s univerzitou Harper Adams, které se datuje od roku 2013.

"Díky nové laboratoři Alltech IFM na Harper Adams budeme moci provádět více základních studií týkajících se výživy a metabolismu přežvýkavců s cílem optimalizovat proces fermentace v bachoru a tak zlepšovat zdraví, užitkovost a dobu dožití zvířat," uvedl profesor Liam Sinclair z Univerzity Harper Adams.

"Naším cílem je zkoumat ruminální fermentaci pomocí modelu Alltech IFM, abychom minimalizovali produkci odpadních látek a plynů a naopak maximalizovali tvorbu VFA a mikrobiální biomasy, které jsou pro organismus krav zásadními živinami," dodává Dr. Jim Huntington z Univerzity Harper Adams.

"Těšíme se, že naše spolupráce s týmem z Harper Adams povede ke vzniku nových poznatků a že se nám podaří zjistit, jak konkrétní složení krmiv koreluje s velkoobjemovými chovy mléčného a masného skotu v Evropě. Více než kdy dříve jsme přesvědčeni, že model Alltech IFM může sehrát významnou roli v řešení hlavních environmentálních problémů, snižovat objem odpadu na farmách a v konečném důsledku přispět k uskutečnění myšlenky Planet of Plenty™," řekl Smith.

Loading...