Skip to main content

Cảnh báo về nguy cơ độc tố nấm mốc hiện tại và tương lai

Cảnh báo về nguy cơ độc tố nấm mốc hiện tại và tương lai

Trong một hội thảo về các phân tích được thực hiện trên các thành phần thức ăn và thức ăn thô hiện tại, Alltech đã nêu ra một số rủi ro tiềm ẩn đối với nguồn nguyên liệu thức ăn đang phát triển như một phần của cách giải quyết những thất thoát của mùa màng do những vấn đề độc tố nấm mốc.

Ông Max Hawkins chuyên gia về độc tố nấm mốc của Alltech cho biết rằng, các mối nguy cơ mà ngành nông nghiệp đang phải đối mặt về độc tố nấm mốc đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Ông cũng giải thích rằng các tác động tiềm tàng từ việc thay đổi thời tiết khiến cho việc thu hoạch nông sản bị dời khỏi lịch trình quen thuộc, là điều kiện lý tưởng của độc tố nấm mốc.