Skip to main content

ผลของซีลีเนียม: การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์เลี้ยง

ร่างกายของสัตว์เลี้ยงคุณสร้างระบบต่อต้านเชื้อโรคอยู่แล้ว แต่การเสริมซีลีเนียมในโภชนอาหารด้วยปริมาณที่เหมาะสมจะเสริมความแข็งแกร่งของระบบภูมิคุ้มกันนี้ได้

โดย ดร. คริสเทน เบรนแนน ผู้จัดการฝ่ายวิจัยของศูนย์โภชนพันธุศาสตร์ในโภชนาการอาหารสัตว์ของออลเทคที่นิโคลัสวิลล์ รัฐเคนตั๊กกี้

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามปกป้องสัตว์เลี้ยงของเราจากการเจ็บป่วยมากแค่ไหน แต่พวกมันก็ยังคงมีโอกาสป่วยอยู่ดี  พวกมันไม่ได้โชคดีและแข็งแรงเหมือนอย่างมนุษย์เรา  ร่างกายของสัตว์เลี้ยงนั้นสร้างเกราะป้องกันต้านเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคก็จริง  แต่พบว่าปริมาณซีลีเนียมที่เหมาะสมสามารถช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันเหล่านี้ให้เหล่าสัตว์เลี้ยงต่อสู้กับโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณติดเชื้อไวรัส?

เมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับเชื้อไวรัส ร่างกายก็จะเริ่มสร้างกลไกการป้องกันเพื่อสร้างระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบภูมิคุ้มกันจะจับสารแปลกปลอมหรือเชื้อที่ทำให้ก่อเกิดโรคและสร้างระบบต่อต้านขึ้นมาก่อนที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านป่วย  ระบบภูมิคุ้มกันประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ ระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและแบบที่มีความจำเพาะเจาะจง  โดยระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดนั้นถือเป็นส่วนแรกที่ทำหน้าที่ปกป้องรวมไปถึงเกราะป้องกันอื่นๆ เช่น ผิวหนังและเม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่จับกินสิ่งแปลกปลอมที่หลุดเข้าไปในร่างกาย ซึ่งถือเป็นการทำงานเบื้องต้นฉับพลัน โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเอง

แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากระบบภูมิคุ้มกันเหล่านี้ไม่เพียงพอและเชื้อที่ก่อเกิดโรคยังคงทำงานของมันอย่างต่อเนื่อง?  นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะเจาะจง    ส่วนประกอบนี้จะแฝงอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันนี้อย่างเงียบๆ จนกว่าถูกกระตุ้นและปรับตัวต่อเชื้อไวรัสที่พบ  ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะเจาะจงนี้ประกอบด้วยภูมิคุ้มกันส่วนสารภูมิต้านทานที่ผลิตโดย B Cells และภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล์ที่ผลิตโดย T Cells ทั้งนี้ B Cells จะผลิตโปรตีนชนิดพิเศษเรียกว่าแอนติบอดี้ที่จะเป็นตัวระบุแหล่งเชื้อไวรัสและช่วยกำจัดออกจากร่างกาย  ส่วน T Cells จะสร้าง Helper T Cells และ Killer T Cells โดยที่ Killer T Cells จะทำหน้าที่ตรวจหาและทำลายเซลล์ที่ลุกลามการติดเชื้อ ในขณะที่ Helper T Cells จะเป็นหน่วยสนับสนุนประสานงาน  ทำให้เซลล์แปลกปลอมถูกทำลายและมีการแพร่กระจายเชื้อลดลงตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่านที่อยู่ในช่วงการติดเชื้อ ส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะสามารถสร้างเซลล์เพื่อทำหน้าที่จดจำได้ โดยเรียกเซลล์เหล่านี้ว่า “หน่วยความจำเชื้อโรค” ดังนั้นเมื่อสัตว์เลี้ยงของท่านติดเชื้อจากจุลินทรีย์ก่อโรคชนิดเดิม ระบบภูมิคุ้มกันจำเพาะนี้จะทำการตอบสนองกลับได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่ง  ความท้าทายนอกเหนือจากนี้อาจมาจากการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคและร่างกายของสัตว์เลี้ยงไม่สามารถจดจำเชื้อเหล่านี้ได้นั่นเอง

ซีลีเนียมอินทรีย์มีส่วนช่วยอย่างไรในสุขภาพสัตว์เลี้ยง?

ซีลีเนียมถือเป็นแร่ธาตุรองที่มีความจำเป็นสำหรับโภชนาการอาหารสัตว์  เมื่อได้รับสารซีลีเนียมเข้าไปในรูปแบบองค์ประกอบโปรตีนหรือที่เรียกว่า ซีลีโนโปรตีน (selenoproteins) ตัวซีลีโนโปรตีนนี้เองที่อยู่ในส่วนประกอบของเนื้อเยื่อร่างกายส่วนมากและมีหน้าที่หลักทางชีวภาพ  หน้าที่ของซีลีโนโปรตีนพบได้ในระบบการกำจัดฮอร์โมน, การเติมการลดออกซิเจน, การป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระ ซีลีเนียมสามารถพบได้ทั่วไปในอาหารหลักๆ 2 รูปแบบ คือ แบบอนินทรีย์ (ในรูปของเกลือ) และแบบอินทรีย์ (ในรูปของซีลีเนียมยีสต์)

คุณอาจสงสัยว่าแล้วระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยง, เชื้อไวรัสและซีลีเนียมสัมพันธ์กันอย่างไร  ซีลีเนียมจะทำหน้าที่หลักๆ 2 อย่างคือ รักษาระดับของความแข็งแกร่งและการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันให้เหมาะสม และต่อต้านการเกิดการออกซิเดชั่นที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ

ในไก่พบว่าซีลีเนียมสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อและเพิ่มยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการติดเชื้อ เช่น อินเตอร์เฟอร์รอน (Interferons)  ส่วนในม้า พบว่าซีลีเนียมสามารถเพิ่มการทำหน้าที่ของไซโตไคน์ (cytokines)  ซึ่งเป็นสารโปรตีนขนาดเล็กที่เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายสร้างขึ้น โดยจะทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  ความเกี่ยวข้องระหว่างซีลีเนียมและระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดนี้จะเห็นได้ชัดจากการศึกษาการขาดซีลีเนียมในสัตว์  ไม่ใช่แค่สัตว์จะมีเชื้อสูงขึ้นเท่านั้น แต่จำนวนเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันกลับลดลงด้วย รวมถึงเซลล์ที่มีอยู่ไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างเหมาะสม  แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มสารซีลีเนียมกลับเข้าไปในอาหารสัตว์  ซีลีเนียมยังสามารถพัฒนาระดับการผลิตแอนติบอดีโดย B Cells และยังช่วยเร่งการเพิ่มจำนวนของ T Cell อีกด้วย

สรุป

ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งจะเป็นด่านแรกที่ป้องกันสัตว์เลี้ยงของคุณจากโรคภัยและการเจ็บป่วย ถ้ายังจำได้เมื่อคุณยังเป็นเด็ก แม่ของคุณมักให้คุณกินอาหารให้เต็มที่เสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าโภชนาการที่เหมาะสม โดยเฉพาะปริมาณซีลีเนียมเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ร่างกายคุณต่อสู้กับการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี  เช่นเดียวกันกับสุนัขหรือแมว  ไม่มีใครอยากให้สัตว์เลี้ยงป่วย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของคุณได้รับอาหารสุขภาพดีในปริมาณซีลีเนียมที่เหมาะสม

Sel-Plex® เป็นผลิตภัณฑ์ซีลีเนียมยีสต์อินทรีย์ของทางบริษัทออลเทค ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ here