Skip to main content

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและรับรองถึงการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับทางเรา  นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการชี้แจงถึงหลักการที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและให้ข้อมูลสำคัญแก่ท่านเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงการที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้และปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร  ข้อมูลในส่วนนี้จะอธิบายรวมถึงเหตุผลในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย  รวมถึงวิธีที่เราเข้าถึงข้อมูลของท่านตลอดจนวิธีการเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย  กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของท่าน

 

ออลเทคคือใครและทำไมต้องมีการกล่าวถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่?

บริษัท ออลเทค ไบโอเทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523 ก่อตั้งโดยนักธุรกิจและนักวิทยาศาสตร์ชาวไอร์แลนด์ ดร. เพียร์ส ไลออนส์  ออลเทคค้นคว้าและนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้านโภชนาการอย่างยั่งยืนในพืช สัตว์และมนุษยชาติ  ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการหมักยีสต์และโภชนพันธุศาสตร์ทำให้บริษัทออลเทคเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารเสริมจากยีสต์ แร่ธาตุอินทรีย์และวัตถุดิบในอาหารสัตว์  ออลเทคเป็นบริษัทระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  3031  ถนนแคทนิป ฮิลล์  นิโคลัสวิลล์ รัฐเคนตั๊กกี้ 40356 ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักงานใหญ่ในยุโรปที่ ออล-เทคโนโลยี (ไอร์แลนด์) ศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพตั้งอยู่ที่ถนนซัมเมอร์ฮิลล์ ซาร์เน่ ดันบอยน์  บริษัทออลเทคฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลของท่านที่ได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์และอาจทำการส่งต่อข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทออลเทคฯ เพื่อประสานงานต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการบริการและตอบสนองต่อความต้องการของท่าน

 

บริษัทออลเทค ("บริษัท") จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและรวมกันกลายเป็นกลุ่มบริษัท ("กลุ่มบริษัทออลเทค") สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เขียนขึ้นในนามของกลุ่มบริษัทออลเทค  เมื่อใช้คำว่า "ออลเทค", "เรา" หรือ "ของเรา" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  หมายถึงกลุ่มบริษัททั้งหมดที่มีความเกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัทออลเทค  ซึ่งนโยบายนี้จะใช้กับทุกเว็บไซต์ของทางบริษัทออลเทค


ข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์อื่นของบริษัทเพิ่มเติม

หากคุณต้องการดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเราที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ กรุณากดที่ลิงค์นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ออลเทคจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวในทางกฎหมายหรือไม่?

ทั้งนี้ทางเราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนเก็บข้อมูลส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะกิจ  โดยทั่วไปนั้นทางเราเก็บข้อมูลของท่านเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้น  เราจะไม่ทำการค้นหาตัวตนของท่านผ่านทางหมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)  เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงกฎหมาย  เราจะทำการขออนุญาตความยินยอมจากท่านก่อนเพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสินค้าและบริการให้ท่าน  และจะมีการระบุในสัญญาว่าเราจะปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร

 

ออลเทคปฏิบัติตามร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) หรือไม่?

ออลเทคพยายามปฏิบัติต่อข้อมูลภายใต้กฎหมายในประเทศต่างๆ รวมทั้งระเบียบการปกป้องข้อมูลของสหภาพยุโรป (GDPR)

 

กรณีที่ออลเทคเปลี่ยนแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

หากเรามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เราจะแจ้งให้ท่านทราบและประกาศลงบนเว็บไซต์นี้  หรือบางกรณีเราจะทำการแจ้งผ่านอีเมลล์ของท่านด้วย  กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของออลเทคเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านเข้าใจถึงกระบวนการในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้

 

ข้อมูลส่วนใดบ้างที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ออลเทคมีสิทธิ์เข้าถึง?

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ออลเทคมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลและขอให้ทำการลบข้อมูล  อีกทั้งผู้ใช้ยังมีสิทธิ์ในการจัดการเกี่ยวกับการขอติดตามข้อมูลจากออลเทคได้ตลอดเวลาอีกด้วย

 

สิทธิ์สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ออลเทค:

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือที่เรียกว่า การร้องขอการเข้าถึงข้อมูล) ที่ทางออลเทคมีในระบบ

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่อนุญาตให้ท่านขอให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของท่านที่ทางออลเทคมีในระบบได้

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่อนุญาตให้ท่านขอให้มีการลบข้อมูลส่วนตัวท่านที่ทางออลเทคมีในระบบได้  อย่างไรก็ตามทางเราอาจไม่สามารถทำตามสิ่งที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดด้วยเหตุผลเฉพาะทางทางกฎหมาย ซึ่งเราจะทำการชี้แจงท่านเป็นกรณีๆ ไป

การคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล  ทางเรายึดตามหลักกฎหมายและถือเป็นสิทธิ์ของท่านในการร้องขอหากมีข้อมูลส่วนใดที่ท่านต้องการคัดค้านการดำเนินงานต่อเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อท่านตามหลักสิทธิพื้นฐาน

การขอให้มีการส่งต่อข้อมููลส่วนตัวของท่านให้บุคคลภายนอก

การขอถอนอนุญาตสิ่งที่ท่านเคยได้ทำการอนุญาตในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน  อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้มีผลกระทบในทางกฎหมายแต่อย่างใดก่อนที่คุณทำการถอนอนุญาต  หากท่านได้ทำการขอถอนอนุญาต ทางเราอาจไม่สามารถจัดหาข้อมูลของสินค้าและบริการได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของท่านได้ ซึ่งทางเราจะมีการแนะนำต่อท่านอีกครั้งในกรณีที่ท่านต้องการขอถอนอนุญาต

 

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านอย่างไร?

เราใช้วิธีการต่างกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ผ่านทางวิธีการและช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ช่องทางการสื่อสารโดยตรง  ท่านอาจให้ข้อมูลกับเรา (การระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ) ผ่านการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามหรือโดยการติดต่อสื่อสารกับทางเราผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์และหรือช่องทางอื่นๆ  ทั้งนี้รวมไปถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามกรณีต่างๆ เช่น

 • ขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
 • ติดตามบริการหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของเรา
 • ขอสื่อทางการตลาดต่างๆ
 • เมื่อท่านเข้าถึงข้อมูลโปรโมชั่นหรือแบบสอบถาม
 • ให้ข้อเสนอแนะ ติชมหรือติดต่อทางเรา

ช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอัตโนมัติ  เนื่องด้วยท่านมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของเรา  ทางเราจะมีการเก็บข้อมูลของท่านแบบอัตโนมัติในแง่ของรูปแบบ และการค้นหาของท่าน ซึ่งเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ผ่านการใช้คุกกี้  รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก นโยบายคุกกี้

 

จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้นั้น เราจะนำไปใช้ประกอบการตอบสนองความต้องการของท่าน และ/หรือส่งจดหมายข่าวผ่านอีเมลล์ตามที่ท่านได้ทำการกดติดตามไว้  อีกทั้งยังใช้เพื่อการติดต่อกับท่านตามข้อตกลงในการอนุญาตที่ท่านได้ให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้  ทั้งนี้ทางเราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการทำข้อมูลแบบอัตโนมัติใดๆ ก็ตาม

 

ออลเทคจะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์หลักที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่านั้น  กรุณาติดต่อเราหากท่านต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมถึงวิธีการและจุดประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง  เราจะทำการแจ้งเตือนท่านหรือขออนุญาตเพิ่มเติม  โดยอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุและความจำเป็นเฉพาะในการใช้ข้อมูล

ทั้งนี้ทางเราอาจมีการดำเนินการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายเท่านั้น

 

ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราเก็บรวบรวม มีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลในการระบุตัวตน [ชื่อและนามสกุล คำนำหน้าตลอดจนชื่อผู้ใช้งาน]
 • ข้อมูลในการติดต่อ [ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน, ที่อยู่ในการจัดส่่ง, อีเมลล์และเบอร์โทรศัพท์]
 • ข้อมูลทางธุรกรรม [รายละเอียดในการทำธุรกรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านเลือก]
 • ข้อมูลทางเทคนิค [หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address), ข้อมูลในระบบ, ข้อมูลการค้นหาและเวอร์ชั่นที่ใช้, เขตเวลาและสถานที่, รูปแบบและระบบในการจัดการ, และเทคโนโลยีอื่นๆ บนเครื่องที่ท่านใช้เข้าถึงเว็บไซต์
 • ข้อมูลด้านประวัติ [ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน, การสั่งซื้อของท่าน, สิ่งที่ท่านสนใจ, ข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม]
 • ข้อมูลการใช้งาน [วิธีการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา, สินค้าและบริการ]
 • ข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางการตลาด [ความพึงพอใจในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเราและช่องทางการสื่อสารที่ท่านพึงพอใจ]

ทางเราจะไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เป็นส่วนเจาะจงพิเศษ (เช่น รายละเอียดถึงเชื้อชาติ ศาสนา ปรัชญาความเชื่อ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลด้านการเป็นสมาชิกองค์กรการค้า ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ) รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการถูกพิพากษาที่เกี่ยวเนื่องทางอาญา

 

ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุุคลได้หรือไม่?

 

ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในหลายๆ หน้าเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ทางเรา  ทั้งนี้ถือเป็นทางเลือกของท่านเองในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น อีเมลล์หรือที่อยู่แก่ทางเรา โดยทางเราจะดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้ข้อมูลของท่านเมื่อได้รับการยินยอมจากท่านตามแบบฟอร์มที่ท่านได้ตกลงเมื่อกดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านนั่นเอง

 

ออลเทคสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในพื้นที่ใดได้บ้าง?

ออลเทคจะทำการควบคุมข้อมูลเก็บรวมรวมจากท่านและดำเนินการภายใต้ระบบการควบคุมจัดการข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมและภายใต้ข้อตกลงของทางสหภาพยุโรป  ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าข้อมูลของท่านอาจถูกใช้ในพื้นที่นอกเหนือสหภาพยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามขอให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกดำเนินการภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรป

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานแค่ไหน?

ออลเทคจะรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการตอบคำถามและ/หรือส่งจดหมายข่าวผ่านทางอีเมลล์ตามที่ท่านได้เลือกติดตามไว้  หากท่านต้องการยกเลิกการติดตาม ทางเราจะดำเนินการเก็บข้อมูลของท่านต่ออีก 1 ปีเพื่อใช้ในการประเมินข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและคำถามของท่าน  เราจะทำการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้จนกว่าท่านแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการให้ทางเราเก็บข้อมูลไว้  ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลของท่าน  แต่ทั้งนี้อาจมีการส่งต่อข้อมูลหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย

 

หากต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจากทางออลเทค

หากท่านต้องการยกเลิกการรับข่าวสารจากทางออลเทค  สามารถติดต่อมาได้ที่ privacy@alltech.com

เมื่อท่านต้องการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากทางออลเทค เราจะยึดมั่นตามที่ท่านร้องขอโดยจะไม่ทำการส่งข้อความหรือข่าวสารใดๆ แก่ท่านอีก  แต่ทางเราอาจยังจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าและบริการ  การลงทะเบียนประกันสินค้า รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับทางธุรกรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

ติดต่อทีมงานออลเทคที่ดูแลเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวได้อย่างไร?

 

ท่านสามารถติดต่อทีมงานออลเทคหากต้องการเข้าถึง แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน  รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวมาได้ที่ทีมงานของออลเทคโดยติดต่อผ่านทางอีเมลล์ privacy@alltech.com

 

นโยบายเรื่องการใช้งานคุกกี้ที่จะแสดงขึ้นมาบนหน้าเว็บไซต์

ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ได้อย่างไร?

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งจากเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม และจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีไฟล์ของเบราว์เซอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เบราว์เซอร์ของท่านจะอ่านคุกกี้ ซึ่งเก็บข้อมูลต่างๆ ของท่านไว้อัตโนมัติ เช่น หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address), เขตเวลา, URL หรือเวลาในการตอบสนองต่อข้อมูลของท่าน ช่วงเวลาในการเข้าเยี่ยมชมตลอดจนการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ (เช่น การกดส่งและการเลื่อนดูข้อมูล) และส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์ 

 

คุกกี้ เป็นเสมือนเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับซึ่งมีประโยชน์ในการเก็บรวบรวมและประเมินข้อมูลในแง่ต่างๆ เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบการจัดการ จำนวนในการเข้าเยี่ยมชม เพื่อให้ทางเราเข้าใจถึงวิธีการและหลักการในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน  อีกทั้งคุกกี้ยังสามารถช่วยเรื่องของการจัดการรูปแบบของเว็บไซต์ให้เหมาะกับผู้เยี่ยมชมได้อีกด้วย  ทั้งนี้ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในคุกกี้ ท่านสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ ที่นี่

 

Loading...