Skip to main content

เรื่องราวของเรา

TPL-2017-0009.jpg

หัวใจหลักของออลเทคคือเส้นทางการดำเนินการของผู้ประกอบการ

ในช่วงปีพ.ศ. 2513 ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท ดร. เพียร์ส ไลออนส์ ได้มาตั้งถิ่นฐานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยความฝันที่จะดำรงรักษาโลกนี้ให้อุดมสมบูรณ์ และจากการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไอร์แลนด์ ทำให้เห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการหมักยีสต์ในโภชนาการอาหารสัตว์ และความฝันก็กลายเป็นความจริงเมื่อท่านได้เริ่มก่อตั้งบริษัทออลเทคขึ้นในปีพ.ศ. 2523 ด้วยเงินทุนเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

จนถึงวันนี้ด้วยทีมงานทั่วโลกกว่า 6,000 คน ทุกคนต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะรักษาและบำรุงโลกนี้อย่างยั่งยืน        

เราส่งต่อวิสัยทัศน์นี้โดยการพัฒนาคุณภาพของพืช อาหารสัตว์และคุณภาพของอาหารมนุษย์ด้วยโภชนาการและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะเทคโนโลยีจากยีสต์  ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์อย่างเต็มศักยภาพและสนับสนุนผู้ผลิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อผลกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจ  

CropAbout2.png

 

เริ่มต้นจากดิน 

วิทยาศาสตร์การเพาะปลูกที่ออลเทค มุ่งให้เติบโตตามวิถีธรรมชาติไปกับเรา  

เราสรรหาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและวิธีแก้ปัญหาพืชสวนและพืชทางการเกษตร ก้าวผ่านความท้าทายระดับโลกครอบคลุมในทุกการเพาะปลูกตลอดจนหญ้าหมักที่ใช้ในอาหารสัตว์ด้วย

เป้าหมายหลักเราคือเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับความยั่งยืนได้อย่างลงตัว  โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและให้การสนับสนุนเชิงเทคนิคให้แก่แต่ละภูมิภาคที่มีความหลากหลาย  เราไม่ได้เพียงแค่ทำให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น กำไรที่มากขึ้นหรือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่เราทำงานร่วมกับทั้งผู้ผลิตและนักปฐพีวิทยาเพื่อสร้างอนาคตแห่งภาคการเกษตร     

 

มุ่งเน้นเรื่องอาหารสัตว์

ผ่านการศึกษาเรื่องนวัตกรรมโภชนพันธุศาสตร์  เทคโนโลยีทางโภชนาการของเราช่วยให้สัตว์ได้รับสารอาหารอย่างสูงสุดผ่านทางอาหารสัตว์เพื่อสร้างสมดุลชีวิตที่ดีของสัตว์

dairyfeed.JPG

เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตทั่วโลกเพื่อระบุปัญหาด้านอาหารสัตว์ที่สำคัญที่มีผลกระทบเขา ซึ่งได้แก่
ประสิทธิภาพอาหารสัตว์
การผลิตที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ
การเติมสารอาหาร
การจัดการสารพิษจากเชื้อรา
สุขภาพทางเดินอาหาร
โปรตีน
เอนไซม์
แร่ธาตุ
...และสำหรับฟาร์ม
ออลเทคให้ความช่วยเหลือได้มากกว่าเพียงแค่ด้านโภชนาการ  แต่เราจะเป็นคู่คิดในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตลอดจนผลกำไรด้วยบริการช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ต่างๆ รวมทั้ง:

FoodStory.jpg

Alltech IFM เพื่อวิเคราะห์อัตราการจ่ายอาหารสัตว์
Alltech 37+ เพื่อหาความเสี่ยงจากจำนวนสารพิษจากเชื้อรา
Alltech E-CO2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนของฟาร์ม

 

ด้านอาหาร

เราใช้ระบบการตรวจสอบกลับได้, เน้นเรื่องคุณภาพและการพัฒนาโภชนาการอาหารก่อนส่งถึงโต๊ะอาหาร

ด้วยความเป็นธุรกิจครอบครัว  ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการความมั่นใจในทุกมื้ออาหารของครอบครัวที่ต้องมีความปลอดภัยและโภชนาการที่ดี       จากนวัตกรรมการใช้สาหร่ายที่ประกอบด้วย ดีเอชเอ โอเมก้า 3 สู่การทำงานทางวิทยาศาสตร์การเพาะปลูก  เรามุ่งเน้นในการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการในทุกช่วงของห่วงโซ่อาหาร 
  
 

แนวปฏิบัติของเรา

ความมุ่งมั่นพยายามทั้งหลายของเรานั้นได้ดำเนินการภายใต้หลัก ACE  เราสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสัตว์ ผู้บริโภคตลอดจนสิ่งแวดล้อม
 

Loading...