Skip to main content

องค์กรเพื่อการกุศล

องค์กรเพื่อการกุศล
ออลเทคกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2523 โดยดร. เพียร์ส ไลออนส์ด้วยเงินทุนเพียง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐพร้อมหนึ่งความฝัน วันนี้ออลเทคยังคงเป็นบริษัทเอกชนที่มีจิตวิญญาณอันแรงกล้าในการคืนกำไรกลับสู่สังคม 

มูลนิธิ Alltech ACE
ออลเทคเชื่อในการให้กลับคืน ด้วยเหตุผลนี้เอง เราจึงก่อตั้งมูลนิธิ Alltech ACE มูลนิธิที่ส่งเสริมเรื่องการทำการกุศล สนับสนุนบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งจากบริษัทของเรา พนักงานของเราตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจทั่วโลก

philanthropy_0.jpg

การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทัวโลก
เซอร์ดาน - ออลเทค เม็กซิโก

บริษัทออลเทคสร้างโรงงานในเซอร์ดาน - เม็กซิโกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการลงทุนในชุมชนของตัวเอง  บริษัทออลเทคมีพนักงานกว่า 200 คน ในโรงงานรวมถึงโปรแกรมการฝึกงานที่นำไปสู่ความสำเร็จที่มากมายในแต่ละรายบุคคล พนักงานที่สำนักงานในเซอร์ดานได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลมากมายในพื้นที่ชุมชน รวมถึงให้การสนับสนุนโรงเรียนท้องถิ่นและช่วยจัดหาสิ่งของตามความจำเป็นสำหรับเด็ก รวมทั้งงานกิจกรรมกีฬาและสมาคมต่างๆ สำหรับเด็กอีกด้วย

ออลเทค เซอร์ดานมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับ Casa Hogar La Familia สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าใกล้โรงงาน พนักงานที่นี่จะให้คำปรึกษาแก่เด็กเหล่านี้และให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับโครงการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กกำพร้าเหล่านี้พร้อมๆกับสรรหาโอกาสที่ดีสำหรับอนาคตของพวกเขาอีกด้วย

แซกบาร์ยาน - ออลเทค ฟิลิปปินส์

ปัจจุบันบริษัทออลเทคเป็นพันธมิตรกับ UNAHCO ลูกค้าอันดับ 1 ของเราในฟิลิปปินส์ บริจาคเงินเพื่อสร้างและซ่อมแซมโรงเรียนประถมในแซกบาร์ยาน หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2553  ปัจจุบันโรงเรียนนี้ได้มี "ห้องเรียนแห่งความหวัง" ที่ซึ่งนักเรียนมากกว่า 900 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสามารถเรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ

Loading...