Skip to main content

สุกร

สินค้า

Allzyme SSF

ออลไซม์ เอสเอสเอฟ เป็นสารผสมที่ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสารอาหารสูงสุดเพื่อเพิ่มกำไรในผลผลิต

Mycosorb A+

มัยโคซอร์บ เอ+ คือวิวัฒนาการใหม่ในการจับสารพิษจากเชื้อรา ด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และสามารถดูดซับสารพิษจากเชื้อราได้หลากหลายสายพันธุ์ขึ้นอีกด้วย

Sel-Plex

มั่นใจด้วยงานวิจัยสนับสนุนมากกว่า 19 ปี เซล–เพล็กซ์นั้นเป็นรูปแบบของซีเลเนี่ยมยีสต์ที่ได้รับการพิสูจน์และ ยอมรับมากที่สุด เซล–เพล็กซ์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและช่วยรักษาระดับแร่ธาตุในตัวสัตว์

ติดต่อเรา

 

Loading...