Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ยี-แซค (Yea-Sacc® ) จากบริษัทออลเทคได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระ Carbon Trust ว่าช่วยลดก…

April 19, 2019

ผลิตภัณฑ์สินค้าตัวหลักของออลเทคอย่างยี-แซค (Yea-Sacc®) ได้รับการรับรองจากองค์กรอิสระ   Carbon Trust ว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเธนและไนโตรเจนจากการขับถ่ายของลูกวัวได้  ยี-…

ผลสำรวจอาหารสัตว์ทั่วโลกจากออลเทคประจำปี 2562 ประเมินผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3% เป็น 1.103 พัน…

April 09, 2019

ผลสำรวจอาหารสัตว์ทั่วโลกจากออลเทคประจำปี 2562 ประเมินผลผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้น 3% เป็น 1.103 พันล้านตัน

Loading...