Skip to main content

Bioplex

ไบโอเพล็กซ์ เป็นแร่อาหารที่จับกับกรดอะมิโน และเป็ปไทด์ขนาดต่างๆ ซึ่งสามารถดูดซึมได้ง่าย และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเผาผลาญอาหาร จึงทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์สูงสุด

ไบโอเพล็กซ์นำเสนอแร่ธาตุที่หลากหลายที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ไบโอเพล็กซ์เป็นแร่ธาตุที่จับกับกรดอะมิโนและเป็ปไทด์ขนาดต่างๆ สามารถดูดซึมเข้าร่างกายและเผาผลาญง่าย  แร่ธาตุในไบโอเพล็กซ์ (สังกะสี, แมงกานีส, ทองแดง, เหล็กและโคบอลท์) เป็นปัจจัยร่วมสำคัญในเอนไซม์ที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์

โภชนาการทางด้านแร่ธาตุนับเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพสัตว์ตลอดจนคุณภาพอาหารสัตว์  ทั้งนี้ทางออลเทครับประกันในเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานระบบ Alltech Q+

ไบโอเพล็กซ์เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการแร่ธาตุที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการแร่ธาตุและสารอาหารด้วยวิธีการทันสมัยนั้นให้ประสิทธิผลที่ดีได้ และสามารถต่อเนื่องไปถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีการทดแทนแร่ธาตุอนินทรีย์ด้วยแร่ธาตุอินทรีย์อย่างสมบูรณ์หรือ Total Replacement Technology ™ (TRT) ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของไบโอเพล็กซ์:

  • ก่อให้ให้ประโยชน์ทางชีวภาพได้ดีกว่าสารอนินทรีย์
  • ลดความกังวลในเรื่องของปฎิกิริยาด้านลบของแร่ธาตุ
  • ช่วยให้เก็บรักษาแร่ธาตุได้ดีขึ้น
  • ส่งเสริมคุณสมบัติของแร่ธาตุได้เต็มประสิทธิภาพขึ้น  และนำพาไปสู่การพัฒนาในด้านสุขภาพโดยรวมของสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกันและระบบการสืบพันธุ์
  • พร้อมในรูปแบบที่ง่ายต่อการดูดซึมและนำไปใช้งาน
  • สนับสนุนด้วยงานวิจัยกว่า 21 งาน
Loading...