Skip to main content

ประสิทธิภาพอาหาร

FeedEfficiencySE.png

ทั้งนี้ต้นทุนอาหารสัตว์นั้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักว่าอาหารทุกคำที่สัตว์ได้กินเข้าไปนั้นจะถูกย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โปรแกรมสนับสนุนประสิทธิภาพอาหารของออลเทคได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำงานสอดรับกับระบบย่อยอาหารของสัตว์ได้อย่างลงตัว เพื่อเพิ่มปริมาณของโปรตีน กรดอะมิโน และแร่ธาตุสำหรับการย่อยอาหารด้วยวิธีการทำงานที่สนับสนุนระบบการย่อยอาหารของสัตว์นี้ช่วยให้เราเพิ่มการปลดปล่อยสารอาหารได้มากถึงขีดสุดทำให้ได้เห็นประสิทธิภาพของสัตว์ที่สม่ำเสมอ และลดต้นทุนอาหารลงอย่างมีนัยสำคัญ

ติดต่อเรา

Loading...