Skip to main content

Allzyme SSF

ออลไซม์ เอสเอสเอฟเป็นสารผสมที่พัฒนาให้เกิดการใช้สารอาหารและโภชนาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผสมผสานระหว่างกระบวนการแบบเก่าที่เรียกว่าการหมักในภาวะของแข็ง (SSF) ของสายพันธุ์ที่คัดสรรแล้ว (และไม่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุกรรม) Aspergillus niger เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับระบบการย่อยของสัตว์  โดยการช่วยย่อยอาหารสัตว์ที่ดูดซึมได้ยากในระบบอาหาร  ทำให้สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น กรดอะมิโน สารให้พลังงาน แคลเซียมและฟอสฟอรัส  ออลไซม์ เอสเอสเอฟยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการสร้างสูตรอาหารผ่านการใช้วัตถุดิบทางเลือกหรือโดยการลดความหนาแน่นของสารอาหารในอาหาร

คุณสมบัติของออลไซม์ เอสเอสเอฟ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพของการประหยัดต้นทุนในอาหารได้อย่างต่อ
  • ช่วยลดต้นทุนของอาหารที่ใช้อยู่แต่ยังคงประสิทธิภาพของผลผลิต
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในการคิดสูตรอาหารโดยการใช้ผลผลิตพลอยได้หรือลดข้อจำกัดในอาหาร โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงาน แคลเซียมหรือฟอสฟอรัส
  • สามารถเสริมในอาหารพรีมิกซ์ได้โดยตรง
  • ช่วยลดต้นทุนในอาหารสัตว์
  • เพิ่มความยืดหยุ่นในอาหาร
  • ส่งเสริมการปล่อยสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Loading...