Skip to main content

IMPRO-SET®

IMPRO-SET® je listová aplikácia vytvorená použitím vysoko účinných živín a rastových faktorov získaných pomocou fermentačnej technológie.

IMPRO-SET je špeciálne vyvinutý pre produkciu ovocia a zeleniny, poskytuje rastlinám prvky nevyhnutné pre optimalizáciu metabolických funkcií, a tým zvyšuje úrodu ovocia a zeleniny a zlepšuje ich celkovú kvalitu.

• Vyššia obchodovateľnosť úrody

• Zlepšuje parametre kvality rastlín, ako napríklad farbu, cukry (°Brix), pevnosť a kvalitu po zbere

• Optimalizuje uniformitu a veľkosť ovocia a zeleniny

• Poskytuje živiny nevyhnutné pre fotosyntézu a ostatné metabolické procesy rastlín

• Znižuje účinky stresových situácií a stimuluje zdravý rast rastlín

 

TYPESET

IMPRO-SET®, Impro-Set®

Loading...