Skip to main content

OPTIGEN®

Optigen - en overlegen kvælstofkilde
 

Optigen® er et innovativt produkt, der langsomt frigiver NPN (non-protein nitrogen) til vommen. Dette sikrer, at vommens bakterier hele tiden har nitrogen tilgængeligt, hvilket fører til mere mikrobielt protein, bedre fiberfordøjelse og mere energi til at producere mælk.

Uudnyttet nitrogen er det samme som tabt ydeevne

Køer udskiller omkring 75-95% af det nitrogen de indtager fra deres proteinkilder. Alt det nitrogen bliver spildt fordi, drøvtyggere ikke er i stand til at udnytte nitrogen effektivt, dette påvirker både landmandens profit og landbruget bæredygtighed.

Ser man på en klassisk foderplan, vil der være udsving i vommens ammoniakniveau, hvor der i perioder vil være for meget og perioder hvor der er for lidt. Dette er særligt tydeligt for dem, der bruger urea, eller fedtbeskyttede ureaprodukter, da de frigiver al ammoniakken på én gang. For meget ammoniak er spild, og det kan være skadeligt, da det kan føre til et højt indhold af urinstof i blodet (BUN) og derved øge niveauet af urea i mælken. Har man derimod i en længere periode et underskud af ammoniak i vommen, så vil vommens bakterier have svært ved at gro, da det er deres fødekilde. Dette resulterer i, at produktionen langsomt vil falde.

Optigens kontrollerede og kontinuerlige tildeling af ammoniak giver vommens mikrober den mængde nitrogen, den har brug for på en mere effektivt måde end andre nitrogenkilder såsom klassisk urea. Det giver en mere effektiv udnyttelse af nitrogen, mere mikrobielt protein, og der udskilles mindre nitrogen.


Fordele ved Optigen hos malkekøer:

 • Øger mælkeproduktionen
 • Forbedrer produktionen af mikrobielt protein og fiberfordøjelsen.
 • Mere energi tilgængelig til at producere mælk.
 • Reducerer foderplanens klimaaftryk ved at reducere brugen af ingredienser med et højt klimaaftryk såsom soja. 
 • Hjælper med at holde ydelsen i perioder med varmestress.
 • Hjælper med at holde vommen sund og effektiv.
 • Gør det muligt at formulere med billigere foderingredienser, så man kan reducere prisen for den samlede ration.


Fordele ved Optigen hos slagtekalve:

 • Øget tilvækst.
 • Forbedret fodereffektivitet og mere energi tilgængeligt til at vokse.
 • Øget produktion af mikrobielt protein og bedre fiberfordøjelse.
 • Reducerer foderplanens klimaaftryk ved at reducere brugen af ingredienser med et højt klimaaftryk såsom soja. 
 • Hjælper med at holde vommen sund og effektiv.
 • Gør det muligt at formulere med billigere foderingredienser, så man kan reducere prisen for den samlede ration.

Støttet af to årtiers forskning

Fordelene ved Optigens 7 P'er

 

Consistent soluble protein icon

 Opløseligt Protein

Et alternativ til proteinkilder med et varierende proteinindhold

Consistent product icon

Produkt

En sikker og sporbar NPN-kilde, der har en konstant størrelse, sammensætning og fysisk form

Consistent position icon

Positionering

Bæredygtig fodring af vommen, mere effektiv mikrobiel vækst og mindre foderspild

Consistent performance icon

Præstation

Øget ydeevne og en bedre fodereffektivitet

Consistently Planet Friendly icon

Planetvenlig

Reducerer rationens klimaaftryk, øger udnyttelse af nitrogen og reducerer mængden af nitrogen, der udskilles

Consistent price icon

Pris

Reducerer afhængigheden af vegetabilske proteinkilder, der kan svinge i pris

Consistent production icon

Produktion

Seks internationale fabrikker, der sikrer, at landmændene kan få det, de skal bruge


 

Download metaanalysen om Optigen

Metaanalysen om Optigen for malkekøer og slagtekalve viser fordelene ved at bruge Optigen og hvordan det kan reducere klimaaftrykket.
 

Relaterede produkter

YEA-SACC®

YEA-SACC er en levende gærkultur baseret på Saccharomyces cerevisiae stamme 1026. Denne gærstamme er specifikt udvalgt på grund af dens positive indflydelse på dyrets ydeevne

Relaterede artikler

6 tips til at reducere dine foderomkostninger ved at ændre dine proteinkilder

6 tips til at reducere dine foderomkostninger ved at ændre dine proteinkilder

I 2020 var der store prisudsving på grovvaremarkedet, og efter hvad vi har set over de sidste par uger, tyder alt på, at 2021 ikke bliver anderledes. Hvordan kan en landmand så forblive økonomisk og miljømæssig bæredygtig, alt imens man forbedrer køernes ydeevne? 
Hans Thysen

+1,6 kr. pr. ko om dagen ved skift til non-gmo

Hans Thysen fra Skærbæk, skiftede pr. 01-01-2021 til non-gmo. Sammen med Alltech, lavede de en handleplan for at sikre en gnidningsfri overgang til non-gmo.
optigen Carbon Trust

Optigen: Certificeret til at reducere kvælstofspild

Optigen® slutter sig til listen af Alltech løsninger certificeret af Carbon Trust for at reducere landbrugets CO2-aftryk

Kontakt os i dag

Få gennemgået, hvordan Optigen kan passe ind i din foderplan.

Loading...