Skip to main content

Mykotoksiner

Da det ikke er et spørgsmål ’om’ mykotoksiner er tilstede i gårdsmiljøet, men nærmere ’i hvilket omfang’. De er med til at udgøre en potentiel trussel mod produktiviteten hos selv de bedst drevene gårde. Mykotoksinkontaminering bør derfor være på alle foderproducenter og landmænds radar.

Effektiv mykotoksin håndtering handler om, at betragte udfordringerne som en helhed, fra gården til foderfabrik og fra risikovurderinger til foderhåndteringen. Alltechs Mycotoxin Management program inkluderer en rækkeløsninger designet til at reducere risici, og dermed forbedre produktionsresultaterne for den enkelte besætning. 
 

Alltech har udviklet en global løsning til at hjælpe med at håndtere mykotoksiner gennem en kombination af Mycotoxin Management programmer og teknologier. Effektiv mykotoksin håndtering handler om, at betragte udfordringerne som en helhed, fra gården til foderfabrik og fra risikovurderinger til foderhåndteringen. Alltech Mycotoxin Management program indeholder en række løsninger, der hjælper dig med at begrænse mulige mykotoksin trusler fra markskader eller lagerskader.

Hvad er mykotoksiner? 

Mykotoksiner dannes af skimmelsvampe ude i marken og under lagring. Mykotoksiner forringer husdyrs optimale sundhed og resultater ved at påvirke tarmene, organer og immunforsvaret. Selv ved en lav forekomst af mykotoksiner i foderet, men over længere tid, kan mykotoksiner forårsage alvorlige skader på sundheden og resultaterne i besætningen.
 

Effektiv håndtering af mykotoksiner handler om at betragte udfordringerne som en helhed, fra gården til foderfabrik og fra risikovurderinger til foderhåndteringen. Alltechs Mycotoxin Management program indeholder en række løsninger, der hjælper dig med at begrænse mulige mykotoksin trusler fra markskader eller lagerskader.

 

Ofte sete mykotoksin symptomer hos svin

Ofte sete mykotoksin symptomer hos malkekøer

Hvordan tester man for mykotoksiner? 

Alltech 37+ er et højt avanceret analyseværktøj til identifikation af mykotoksiner. ved at forstå en opformering af mykotoksin i detaljer, er det muligt at vurdere risikoen i den enkelte råvare eller det færdige foder. Derefter kan man agere ud fra den aktuelle situration. 
Sådan virker Alltech 37+ 

 

Hvordan bekæmper man mykotoksiner?

MYCOSORB A+ 
MYCOSORB A+ reducerer optagelsen af mykotoksiner, uden at binde vitaminer og mikromineraler, og mindsker dermed de skadelige virkninger af mykotoksiner i det enkelte dyr.
 

MTB OP
MTB OP er et naturligt produkt hvor cellevæggen på gær binder de skadelige mykotoksiner, ligesom Mycosorb A+, så binder MTB OP ikke vitaminer og mineraler. MTB OP er godkendt til brug i økologiske besætninger.
 

For mere information om vores program og produkter, besøg www.knowmycotoxins.com eller vælg en dyre gruppe ved at klikkede på et af billederne nedenfor

 

De nye mykotoksiner - Emerging mycotoxins 
Den mindre kendte og nyeste form for mykotoksiner er ”emerging mycotoxins”. 
Emerging mycotoxins er nyere typer af mykotoksiner, der hverken rutinemæssigt analyseres eller lovmæssigt reguleres. Mykotoksiner, der falder inden for denne kategori, inkluderer enniatiner, beauvericin og moniliformin. Oplysninger om deres forekomst og toksicitet er begrænset, selvom disse mykotokiner har fået større opmærksomhed i de senere år.

 

Loading...