Skip to main content

Alltech® IFM

Što je Alltechov IFM™? 

Alltechov IFM je model in vitro fermentacije koji simulira fermentaciju u buragu, vrši procjenu probavljivosti obroka i stvaranje gotovog proizvoda. Alltechov IFM je nutricionistički alat koji koriste farmeri i proizvođači hrane za životinje kako bi imali pregled pojedinih sastojaka, formulirali obroke ili donosili utemeljene odluke o kvaliteti stočne hrane ili potpuno izmiješanih obroka (TMR-obroka).  

Zašto koristiti Alltechov IFM? 

Uporabom Alltechova IFM-a možemo identificirati prepreke za fermentaciju u buragu, formulirati obroke na temelju dostupnosti hranjivih tvari i pomoći u smanjenju gubitka energije i stočne hrane. 

Nutricionisti se pri formuliranju obroka oslanjaju na nutricionističke modele i kemijske karakteristike hrane za životinje. Međutim, te su informacije statične i ne nude cjelovito vrednovanje dostupnosti hranjivih tvari. Alltechov IFM dinamičan je dijagnostički alat koji mjeri probavu hrane za životinje u buragu u stvarnom vremenu. Omogućuje nam da dobijemo sveobuhvatan uvid u probavu hrane, za razliku od djelomičnog uvida u stanje za pojedinu vremensku točku. 

Kako funkcionira Alltechov IFM? 

https://www.alltech.com/sites/default/files/Alltech%20IFM%20-%20process_web.png

Uzorci hrane inkubiraju se u tekućini buraga i puferu kako bi se oponašala prirodna fermentacija u buragu životinje. Uzorci hrane sadrže koncentrate, svježu krmu, silažu ili TMR-obroke. Kako se probava odvija, uz pomoć automatskog sustava trajno se prati volumen fermentacijskih plinova, poput metana i ugljičnog dioksida.

 • Alltechov IFM mjeri proizvodnju plinova i uzima u obzir sve fermentirane hranjive tvari (topive i netopive). Ukupna proizvodnja plinova dijeli se na brzo-fermentirajuće ugljikohidrate (npr. škrob i šećere) i sporo-fermentirajuće ugljikohidrate (npr. vlakna) uz pomoć matematičkih jednadžbi. 
 • Procjene stupnja rastvaranja različitih frakcija ugljikohidrata daju dodatne podatke o nutritivnoj vrijednosti stočne hrane. 
 • Mjerenje nusproizvoda fermentacije uključuje: 
  • Prinos mikrobne biomase (tj. izvora metabolizirajućih bjelančevina za životinje). 
  • Profil hlapljivih masnih kiselina (tj. izvora energije za životinje). 
  • Ukupnu proizvodnju plina. 
  • Probavljivost suhe tvari in vitro. 

U kombinaciji s mjerenjem probavljivosti koje pruža Alltechov IFM, možemo izračunati količinu energije koja se gubi kao metan i emisije metana po životinji.  

Verificiran od strane Carbon Trusta, Alltechov IFM učinkovit je alat za predviđanje emisija enteričkog metana specifičnih za farme i hranu za životinje. 

Kako se Alltechov IFM može koristiti: 

 • Kao nutritivni alat za optimizaciju funkcije buraga, dostupnosti škroba i probavu vlakana u buragu te ravnotežu bjelančevina. 
 • Za otklanjanje potencijalnih poteškoća i izradu strategije dodavanja suplemenata kako biste optimizirali učinkovitost i profitabilnost stočne hrane, koji su prilagođeni vašim programima hranidbe. 
 • Za poboljšanje učinkovitosti i smanjenje ugljičnog otiska: procjena proizvodnje plina može pomoći u identifikaciji TMR-obroka koji su manje učinkoviti i koji proizvode prekomjerni plin po jedinici probavljene suhe tvari.  

Alltechove IFM lokacije 

https://www.alltech.com/sites/default/files/Alltech%20IFM%20-%207%20labs%20graphic_Web_0.png

Slanje uzorka 

Za informacije o tome kako možete poslati uzorak u jedan od naših Alltech IFM laboratorija, obratite se lokalnom Alltech uredu.

Loading...